Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет:

Изработване на помощни планове, планове на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях, в графичен и цифров вид, на земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ - местности Гюнюзя и Башчардак в землището на град Сливен, област Сливен

Обява
[ Дата на публикуване: 16 юни 2016 г., размер на файла: 181.73kB ]

Проект на договор
[ Дата на публикуване: 16 юни 2016 г., размер на файла: 134.51kB ]

Техническо задание м. Башчардак
[ Дата на публикуване: 16 юни 2016 г., размер на файла: 104.35kB ]

Техническо задание м. Гюнюзя
[ Дата на публикуване: 16 юни 2016 г., размер на файла: 106.02kB ]

Техническа спецификация
[ Дата на публикуване: 16 юни 2016 г., размер на файла: 55.32kB ]

Образци
[ Дата на публикуване: 16 юни 2016 г., размер на файла: 167.32kB ]

Удължаване на срока
[ Дата на публикуване: 28 юни 2016 г., размер на файла: 313.40kB ]

Протокол на комисията № 1/04.07.2016 г .
[ Дата на публикуване: 06 юли 2016 г., размер на файла: 846.09kB ]

Писмо до управителя на „ГЕОСПЕКТРА“ ЕООД
[ Дата на публикуване: 06 юли 2016 г., размер на файла: 387.72kB ]

Писмо до участниците в обществената поръчка
[ Дата на публикуване: 07 юли 2016 г., размер на файла: 310.78kB ]

Обосновка на „ ГЕОСПЕКТРА“ ЕООД
[ Дата на публикуване: 11 юли 2016 г., размер на файла: 180.84kB ]

Протокол № 2/15.07.2016г.
[ Дата на публикуване: 15 юли 2016 г., размер на файла: 119.71kB ]

Доклад
[ Дата на публикуване: 18 юли 2016 г., размер на файла: 787.22kB ]

Обяснения на комисията
[ Дата на публикуване: 19 юли 2016 г., размер на файла: 671.05kB ]

Писмо до членовете на комисията от възложителя
[ Дата на публикуване: 22 юли 2016 г., размер на файла: 673.32kB ]

Доклад
[ Дата на публикуване: 08 август 2016 г., размер на файла: 830.61kB ]

Особено мнение на възложителя относно доклада на комисията
[ Дата на публикуване: 10 август 2016 г., размер на файла: 663.30kB ]

Съобщение за прекратяване
[ Дата на публикуване: 12 август 2016 г., размер на файла: 529.03kB ]

Достъпност