Цели и доклади

Годишен финансов отчет за 2023 г.

Оперативен план на Областна администрация Сливен за 2024 г.

Доклад за дейността на Областна администрация Сливен за 2023

Цели на Областна администрация Сливен за 2024 г.

Отчет за изпълнение на целите за 2023 г.

Годишен финансов отчет 2022 г.

Цели на Областна администрация Сливен за 2023

Оперативен план на Областна администрация Сливен за 2023 г.

Доклад за дейността на Областна администрация Сливен за 2022

Отчет за изпълнение на целите за 2022

Цели на Областна администрация Сливен за 2022 г.

Оперативен план на Областна администрация Сливен за 2022 г.

Доклад за дейността на Областна администрация Сливен за 2021
Годишен финансов отчет 2021

Отчет за изпълнение на целите за 2021

 
Цели на Областна администрация Сливен за 2021

Оперативен план на Областна администрация Сливен за 2021

Доклад за дейността на Областна администрация Сливен за 2020

Отчет за изпълнение на целите за 2020
Годишен финансов отчет 2020

Доклад за дейността на Областна администрация Сливен за 2019

Цели на Областна администрация Сливен за 2020 г.

Оперативен план на Областна администрация Сливен за 2020 г.
Годишен финансов отчет 2019

Годишен отчет 2020 за изпълнение на програмите за енергийна ефективност по чл.чл 12 и 63 от ЗЕЕ

Годишен отчет 2019 за изпълнение на програмите за енергийна ефективност по чл.чл 12 и 63 от ЗЕЕ

Годишен отчет 2018 за изпълнение на програмите за енергийна ефективност по чл.чл 12 и 63 от ЗЕЕ

Ежегодни цели на областна администрация Сливен за 2019 г.

Оперативен план на Областна администрация - Сливен за 2019 г.

Отчет за изпълнение на целите за 2018 г.

Доклад за дейността на Областна администрация Сливен за 2018 г.
Годишен финансов отчет 2018

Ежегодни цели на областна администрация Сливен за 2018 г.

Оперативен план на Областна администрация - Сливен за 2018 г.

Отчет за изпълнение на целите за 2017 г.

Доклад за дейността на Областна администрация Сливен за 2017 г.

Ежегодни цели на областна администрация Сливен за 2016 г.

Оперативен план на Областна администрация - Сливен за 2016 г.

Отчет за изпълнение на целите за 2016 г.

Доклад за дейността на Областна администрация Сливен за 2016 г.

Отчет за изпълнение на целите за 2015 г.

Доклад за дейността на Областна администрация Сливен за 2015 г.

Оперативен план на Областна администрация за 2015 г

Цели на Областна администрация Сливен за 2015 година

Оперативен план на Областна администрация за 2014 г

Цели на Областна администрация Сливен за 2014 година

Оперативен план на Областна администрация за 2013 г

Цели на Областна администрация Сливен за 2013 година

Оперативен план на Областна администрация за 2012 г.

Оперативен план на Областна администрация за 2011 г.

Отчет за дейността на Областна администрация сливен през 2014 г.

Отчет за дейността на Областна администрация сливен през 2013 г.

Доклад за дейността на Областна администрация сливен през 2012 г.

Доклад за дейността на Областна администрация сливен за 2011 г.

Доклад за дейността на Областна администрация сливен за 2010 г.

Доклад за дейността на Областна администрация сливен за 2009 г.

Доклад за дейността на Областна администрация сливен през 2008 г.

Доклад за дейността на Областна администрация сливен през 2007 г.

Достъпност