Цели и доклади

Доклад за дейността на Областна администрация Сливен за 2019

Цели на Областна администрация Сливен за 2020 г.

Оперативен план на Областна администрация Сливен за 2020 г.

Оперативен план на Областна администрация Сливен за 2020 г.

Годишен отчет 2019 за изпълнение на програмите за енергийна ефективност по чл.чл 12 и 63 от ЗЕЕ

Годишен отчет 2018 за изпълнение на програмите за енергийна ефективност по чл.чл 12 и 63 от ЗЕЕ

Ежегодни цели на областна администрация Сливен за 2019 г.

Оперативен план на Областна администрация - Сливен за 2019 г.

Отчет за изпълнение на целите за 2018 г.

Доклад за дейността на Областна администрация Сливен за 2018 г.

Ежегодни цели на областна администрация Сливен за 2018 г.

Оперативен план на Областна администрация - Сливен за 2018 г.

Отчет за изпълнение на целите за 2017 г.

Доклад за дейността на Областна администрация Сливен за 2017 г.

Ежегодни цели на областна администрация Сливен за 2016 г.

Оперативен план на Областна администрация - Сливен за 2016 г.

Отчет за изпълнение на целите за 2016 г.

Доклад за дейността на Областна администрация Сливен за 2016 г.

Отчет за изпълнение на целите за 2015 г.

Доклад за дейността на Областна администрация Сливен за 2015 г.

Оперативен план на Областна администрация за 2015 г

Цели на Областна администрация Сливен за 2015 година

Оперативен план на Областна администрация за 2014 г

Цели на Областна администрация Сливен за 2014 година

Оперативен план на Областна администрация за 2013 г

Цели на Областна администрация Сливен за 2013 година

Оперативен план на Областна администрация за 2012 г.

Оперативен план на Областна администрация за 2011 г.

Отчет за дейността на Областна администрация сливен през 2014 г.

Отчет за дейността на Областна администрация сливен през 2013 г.

Доклад за дейността на Областна администрация сливен през 2012 г.

Доклад за дейността на Областна администрация сливен за 2011 г.

Доклад за дейността на Областна администрация сливен за 2010 г.

Доклад за дейността на Областна администрация сливен за 2009 г.

Доклад за дейността на Областна администрация сливен през 2008 г.

Доклад за дейността на Областна администрация сливен през 2007 г.

Достъпност