Търгове - обяви

[17.06.2024] - Заповед на Областен управител за откриване на процедура за провеждане на електронен търг за продажба на недвижим имот

[14.06.2024] - Заповед на Областен управител за провеждане на търг с тайно наддаване на вещи ЧДС по списък

[10.06.2024] - Заповед № РД-11-08-003/10.06.2024 г. за учредяване на право на прокарване през поземлени имоти, в полза на „Електроразпределение Юг“ ЕАД.

[10.04.2024] - Заповед за определяне на купувач след проведен търг за продажба на сгради, собственост на „ЮИДП“ ДП

[21.03.2024] - Определяне на купувач на имот - частна държавна собственост, находящ се в с. Асеновец, община Нова Загора

[21.02.2024] - Заповед № РД-11-12-004/14.02.2024 г. за провеждане на електронен търг за продажба на имот ЧДС- в гр. Сливен, община Сливен, ул. „Иван Шишман“

[21.02.2024] - Заповед № РД-11-12-003/14.02.2024 г. за провеждане на електронен търг за продажба на имот ЧДС- с. Асеновец, община Н.Загора

[18.01.2024] - Заповед № РД-11-08-001/18.01.2024 г. на Областен управител за учредяване на възмездно безсрочно ограничено вещно право – сервитут.

[29.11.2023] - Заповед за определяне на наемател на имот – частна държавна собственост

[03.11.2023] - Заповед за обявяване на последен, трети търг с тайно наддаване за продажба на вещи ЧДС

[19.10.2023] - Заповед за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – частна държавна собственост.

[05.10.2023] - Заповед РД-11-12-031 от 04.10.23 за определяне на купувач

[05.10.2023] - Заповед РД-11-12-030 от 04.10.23 за определяне на купувач

[04.10.2023] - Предстоящ търг с тайно наддаване за продажба на вещи частна държавна собственост

[26.09.2023] - Заповед на Областен управител за поправка на Заповед № РД-11-08-001/03.05.2023 г.

[11.09.2023] - Учредяване право на прокарване на нов кабел в с. Градско

[20.07.2023] - Заповед за определяне на купувач след проведен електронен търг за продажба на сграда, находяща се в гр. Шивачево

[27.06.2023] - Заповед за откриване на електронен търг за продажба на сграда, находяща се в гр. Шивачево

[08.06.2023] - Откриване на процедура за провеждане на електронен търг за продажба на имот

[08.06.2023] - Откриване на процедура за провеждане на електронен търг за продажба на имот

[12.04.2023] - Заповед № РД-11-12-020/07.04.2023 г. на областен управител на област Сливен

[12.04.2023] - Заповед № РД-11-12-019/07.04.2023 г. на областен управител на област Сливен

[12.04.2023] - Заповед № РД-11-12-018/07.04.2023 г. на областен управител на област Сливен

[29.03.2023] - Заповед № РД-11-12-016 от 29.03.2023 за определяне на купувач на поземлен имот

[02.03.2023] - Решение РД-11-02-010 от 28.02.2023 на Областен управител на област Сливен

[23.02.2023] - Заповед № РД-11-12-010/15.02.2023 г. на Областен управител за откриване на електронен търг за продажба на поземлен имот

[23.02.2023] - Заповед № РД-11-12-009/15.02.2023 г. на Областен управител за откриване на електронен търг за продажба на поземлен имот

[23.02.2023] - Заповед № РД-11-12-008/15.02.2023 г. на Областен управител за откриване на електронен търг за продажба на поземлен имот

[23.02.2023] - Заповед № РД-11-12-007/15.02.2023 г. на Областен управител за откриване на електронен търг за продажба на поземлен имот.

[22.02.2023] - Заповед № РД-11-12-012/22.02.2023 г. на Областен управител за определяне на купувач след проведен електронен търг.

[22.02.2023] - Заповед № РД-11-12-011/22.02.2023 г. на Областен управител за определяне на купувач след проведен електронен търг.

[25.01.2023] - Заповед № РД-11-12-006/23.01.2023 г. на Областен управител за провеждане електронен търг

[25.01.2023] - Заповед № РД-11-12-005/23.01.2023 г. на Областен управител за провеждане на електронен търг

[10.01.2023] - Заповед № РД-11-12-003/09.01.2023 г. на Областен управител на област Сливен за определяне на купувач за продажба на имот

[10.01.2023] - Заповед № РД-11-12-002/09.01.2023 г. на Областен управител на област Сливен за определяне на купувач за продажба на имот

[05.01.2023] - Заповед № РД-11-12-001/05.01.2023 г. за определяне на купувач, след проведен електронен търг за продажба на имот

[01.12.2022] - Откриване на електронен търг за продажба на имот в гр. Твърдица

[01.12.2022] - Откриване на електронен търг за продажба на имот в гр. Твърдица

[01.12.2022] - Откриване на електронен търг за продажба на имот в гр. Твърдица

[01.12.2022] - Откриване на електронен търг за продажба на имот в гр. Твърдица

[30.11.2022] - Откриване на електронен търг за продажба на имот в гр. Твърдица

[30.11.2022] - Провеждане на процедура по мобилност за назначаване на държ.служител по чл.81А от ЗДСл

[14.11.2022] - Система за определяне на резултати ст. счетоводител

[14.11.2022] - Заповед РД-11-12-021 от 11.11.2022 г. за определяне на купувач след проведен електронен търг

[04.11.2022] - Списък на допуснатите кандидати за длъжността „Старши счетоводител” в Дирекция АПОФУС

[18.10.2022] - ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на процедура по мобилност за назначаване на държавен служител по реда и условията на чл. 81а от ЗДСл

[18.10.2022] - Областна администрация Сливен обявява конкурс за старши счетоводител в Дирекция АПОФУС

[11.10.2022] - Откриване на процедура за провеждане на електронен търг за продажба на имот находящ се в гр. Твърдица.

[11.10.2022] - Заповед № РД-11-12-020/11.10.2022 г. на Областен управител на област Сливен за определяне на купувач

[03.10.2022] - Заповед за определяне на купувач на имот – частна държавна собственост, находящ се в с. Бяла, община Сливен.

[02.09.2022] - Открита процедура за провеждане на електронен тьрг за продажба на имот в с. Бяла, община Сливен

[02.09.2022] - Открита процедура за провеждане на електронен тьрг за продажба на имот в с. Асеновец, община Нова Загора

[02.09.2022] - Заповед за определяне на купувач

[31.08.2022] - ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ от конкурс за длъжността „Старши юрисконсулт”

[31.08.2022] - Извлечение от Протокол за проведен тест в конкурса за Ст.юрисконсулт

[29.08.2022] - Списък на имотите по чл. 83 от ЗГ в земеделски територии, придобили характеристика на гора след 1.03.1991 г. - ТП ДГС Твърдица

[24.08.2022] - Заповед за изменение състав на комисия

[22.08.2022] - Информация за дата час и място на конкурс ст. юрисконсулт 2022 г.

[17.08.2022] - Списък на недопуснатите кандидати(ст. юрисконсулт 2022 г.)

[17.08.2022] - Списък на допуснатите кандидати(ст. юрисконсулт 2022 г.)

[29.07.2022] - О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

[07.06.2022] - Заповед за откриване на процедура за провеждане на електронен търг за продажба на сграда

[12.05.2022] - Заповед за отмяна на процедура за провеждане на електронен търг

[25.03.2022] - Откриване на процедура за провеждане на електронен търг за продажба на имот частна- държавна собственост

[17.03.2022] - Заповед № РД-11-12-005 от 16.03.2022 г. за определяне на купувач

[02.02.2022] - Откриване на процедура за провеждане на електронен търг за продажба на имот

[14.01.2022] - Откриване на процедура за провеждане на електронен търг за продажба на имот

[10.11.2021] - Откриване на процедура за провеждане на електронен търг за продажба на имот

[01.10.2021] - Заповед за определяне на купувач след проведен електронен търг

[10.08.2021] - Заповед за обявяване на електронен търг за продажба на имот

[21.07.2021] - Приключил конкурс за Младши експерт в Дирекция АКРРДС

[12.07.2021] - Допуснати кандидати до конкурс за мл. експерт

[24.06.2021] - Конкурс за длъжност "Младши експерт"

[19.04.2021] - Областният управител обяви търг за отдаване под наем

[13.04.2021] - Конкурс за ст.експерт в дирекция АКРРДС

[26.03.2021] - Обява на конкурс за длъжност "Старши експерт" в Дирекция АКРРДС

[19.02.2021] - Решение № РД-11-02-002/17.02.2021 г. на Областния управител

[12.10.2020] - Заповед за провеждане на електронен търг за продажба на имот-частна държавна собственост

[29.09.2020] - Класиране след конкурс за длъжност Ст.експерт в Дирекция АКРРДС

[09.09.2020] - Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжност "Младши експерт"

[09.09.2020] - Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжност "Старши експерт"

[21.08.2020] - Обява на конкурс за длъжност "Младши експерт"

[21.08.2020] - Обява на конкурс за длъжност "Старши експерт"

[18.08.2020] - Започва анкетирането за земите по параграф 4 в Злати войвода и Бинкос

[13.04.2020] - Заповед за прекратяване на процедура за търг

[09.03.2020] - Заповед за определяне на купувач на поземлен имот находящ се в гр. Нова Загора.

[21.02.2020] - Заповед на Областния управител за откриване на търг с тайно наддаване

[11.02.2020] - До собствениците на имоти засегнати от изграждането на Подобекти 16, 17, 18, 19 и 20

[17.01.2020] - Съобщение за собствениците на имоти засегнати от обект: "Път II-55 Велико Търново - Гурково, Обходен път на с. Асеновец“

[05.08.2019] - Обявление за започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост

[24.07.2019] - Заповед за определяне на купувач след проведен търг с тайно наддаване.

[12.07.2019] - Заповед № РД-11-12-010/10.07.2019 за откриване на търг

[08.07.2019] - Междинни резултати от проведени конкурси за обявени вакантни работни места в Областна администрация Сливен.

[26.06.2019] - Откриване на процедура за провеждане на последващ търг с тайно наддаване за продажба на имот- частна държавна собственост.

[19.06.2019] - Обявяване на конкурс за Старши експерт в Дирекция АКРРДС

[19.06.2019] - Обявяване на конкурс за Младши експерт в Дирекция АКРРДС

[21.05.2019] - Заповед за определяне на купувач след проведен търг с тайно наддаване

[08.05.2019] - Заповед № РД-11-12-005/07.05.2019 г. на Областен управител на област Сливен за откриване на процедура за провеждане на търг ...

[11.04.2019] - Заповед за одобряване на технически проект с.Ж.Бряг, община Твърдица

[03.04.2019] - Заповед № РД-11-12-004/02.04.2019 г. на Областен управител на област Сливен за откриване на процедура за провеждане на търг ...

Достъпност