Търгове - обяви

[17.08.2022] - Списък на недопуснатите кандидати(ст. юрисконсулт 2022 г.)

[17.08.2022] - Списък на допуснатите кандидати(ст. юрисконсулт 2022 г.)

[29.07.2022] - О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

[07.06.2022] - Заповед за откриване на процедура за провеждане на електронен търг за продажба на сграда

[12.05.2022] - Заповед за отмяна на процедура за провеждане на електронен търг

[25.03.2022] - Откриване на процедура за провеждане на електронен търг за продажба на имот частна- държавна собственост

[17.03.2022] - Заповед № РД-11-12-005 от 16.03.2022 г. за определяне на купувач

[02.02.2022] - Откриване на процедура за провеждане на електронен търг за продажба на имот

[14.01.2022] - Откриване на процедура за провеждане на електронен търг за продажба на имот

[10.11.2021] - Откриване на процедура за провеждане на електронен търг за продажба на имот

[01.10.2021] - Заповед за определяне на купувач след проведен електронен търг

[10.08.2021] - Заповед за обявяване на електронен търг за продажба на имот

[21.07.2021] - Приключил конкурс за Младши експерт в Дирекция АКРРДС

[12.07.2021] - Допуснати кандидати до конкурс за мл. експерт

[24.06.2021] - Конкурс за длъжност "Младши експерт"

[19.04.2021] - Областният управител обяви търг за отдаване под наем

[13.04.2021] - Конкурс за ст.експерт в дирекция АКРРДС

[26.03.2021] - Обява на конкурс за длъжност "Старши експерт" в Дирекция АКРРДС

[19.02.2021] - Решение № РД-11-02-002/17.02.2021 г. на Областния управител

[12.10.2020] - Заповед за провеждане на електронен търг за продажба на имот-частна държавна собственост

[29.09.2020] - Класиране след конкурс за длъжност Ст.експерт в Дирекция АКРРДС

[09.09.2020] - Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжност "Младши експерт"

[09.09.2020] - Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжност "Старши експерт"

[21.08.2020] - Обява на конкурс за длъжност "Младши експерт"

[21.08.2020] - Обява на конкурс за длъжност "Старши експерт"

[18.08.2020] - Започва анкетирането за земите по параграф 4 в Злати войвода и Бинкос

[13.04.2020] - Заповед за прекратяване на процедура за търг

[09.03.2020] - Заповед за определяне на купувач на поземлен имот находящ се в гр. Нова Загора.

[21.02.2020] - Заповед на Областния управител за откриване на търг с тайно наддаване

[11.02.2020] - До собствениците на имоти засегнати от изграждането на Подобекти 16, 17, 18, 19 и 20

[17.01.2020] - Съобщение за собствениците на имоти засегнати от обект: "Път II-55 Велико Търново - Гурково, Обходен път на с. Асеновец“

[05.08.2019] - Обявление за започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост

[24.07.2019] - Заповед за определяне на купувач след проведен търг с тайно наддаване.

[12.07.2019] - Заповед № РД-11-12-010/10.07.2019 за откриване на търг

[08.07.2019] - Междинни резултати от проведени конкурси за обявени вакантни работни места в Областна администрация Сливен.

[26.06.2019] - Откриване на процедура за провеждане на последващ търг с тайно наддаване за продажба на имот- частна държавна собственост.

[19.06.2019] - Обявяване на конкурс за Старши експерт в Дирекция АКРРДС

[19.06.2019] - Обявяване на конкурс за Младши експерт в Дирекция АКРРДС

[21.05.2019] - Заповед за определяне на купувач след проведен търг с тайно наддаване

[08.05.2019] - Заповед № РД-11-12-005/07.05.2019 г. на Областен управител на област Сливен за откриване на процедура за провеждане на търг ...

[11.04.2019] - Заповед за одобряване на технически проект с.Ж.Бряг, община Твърдица

[03.04.2019] - Заповед № РД-11-12-004/02.04.2019 г. на Областен управител на област Сливен за откриване на процедура за провеждане на търг ...

[21.11.2018] - Заповед РД-11-12-025/21.11.2018 за определяне на купувач на имот в с. Злати Войвода.

[19.10.2018] - Заповед за откриване на тръжна процедура за продажба на имот – частна държавна собственост, находящ се в с. Злати войвода, община Сливен

Достъпност