Асоциация по ВиК

Договор между Асоциацията по ВиК и ВиК оператора
[ Дата на публикуване: 09 март 2016 г., 10:48:56, размер на файла: 405.87kB ]

Допълнително споразумение 1
[ Дата на публикуване: 29 януари 2019 г., 10:49:31, размер на файла: 1.15MB ]

Покана за редовно общо събрание - 2024г. [ Дата на публикуване: 12 февруари 2024 г., 15:30:44 ]

1. Проект на бюджет на АВиК - Сливен за 2024 г. [ Дата на публикуване: 12 февруари 2024 г., 15:30:55 ]

2. Отчет за изпълнение на Бюджет 2023г. на АВиК - Сливен [ Дата на публикуване: 12 февруари 2024 г., 15:31:03 ]

3. Годишен отчет за дейността на АВиК - Сливен през 2023г. [ Дата на публикуване: 12 февруари 2024 г., 15:31:10 ]

4. Предложение за подробна инвестиционна програма на ВиКО - 2024г. [ Дата на публикуване: 12 февруари 2024 г., 15:31:18 ]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.Год. отчет на ВиКО за 2022г. [ Дата на публикуване: 30 май 2023 г., 12:13:22 ]

5.Проект на бюджет за 2024 г. [ Дата на публикуване: 29 май 2023 г., 13:31:40 ]

4.Предложение за инвестиционна програма 2023г. на ВиКО [ Дата на публикуване: 29 май 2023 г., 13:30:59 ]

3.Годишен отчет- дейност за 2022 г. АВиК [ Дата на публикуване: 29 май 2023 г., 13:30:14 ]

2.Отчет за изпълнение на бюджета за 2022г. [ Дата на публикуване: 29 май 2023 г., 13:29:26 ]

1.Проект на бюджет за 2023 г. [ Дата на публикуване: 29 май 2023 г., 13:28:43 ]

Покана за общо събрание [ Дата на публикуване: 29 май 2023 г., 13:27:59 ]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект на Бизнес план на ВиК- Сливен ООД [ Дата на публикуване: 30 декември 2022 г., 10:27:54 ]

Приложение към БП [ Дата на публикуване: 30 декември 2022 г., 10:25:52 ]

Покана до членовете на АВиК [ Дата на публикуване: 30 декември 2022 г., 10:24:24 ]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.Годишен отчет ВиК 2021 [ Дата на публикуване: 04 август 2022 г., 12:41:30 ]

3.Проекто бюджет 2023 [ Дата на публикуване: 05 август 2022 г., 12:44:45 ]

2.Проект на Бизнес план 2022-2026 [ Дата на публикуване: 01 август 2022 г., 12:43:41 ]

1.Проект на договор ВиК Бургас- ВиК Сливен [ Дата на публикуване: 01 август 2022 г., 12:42:34 ]

Покана за свикване ОС 2022-1 [ Дата на публикуване: 01 август 2022 г., 12:41:02 ]Предложение за изм. дневен ред [ Дата на публикуване: 23 август 2022 г., 14:04:09 ]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.Подробна инвестиционна програма 2022 [ Дата на публикуване: 24 март 2022 г., 14:36:20 ]

3.Год. отчет за дейността 2021 [ Дата на публикуване: 24 март 2022 г., 14:35:44 ]

2.Отчет за изп-е на бюджет 2021 [ Дата на публикуване: 24 март 2022 г., 14:34:29 ]

1.Проект на бюджет 2022 [ Дата на публикуване: 24 март 2022 г., 14:33:45 ]

Покана за свикване на ОС 2022 [ Дата на публикуване: 24 март 2022 г., 14:32:53 ]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.Договор Ст. Загора доставчик- Сливен ползвател [ Дата на публикуване: 21 декември 2021 г., 10:47:14 ]

2.Договор Сливен доставчик- Ст. загора ползвател [ Дата на публикуване: 21 декември 2021 г., 10:46:07 ]

1.Договор Търговище- Сливен [ Дата на публикуване: 21 декември 2021 г., 10:51:45 ]

Покана за общо събрание [ Дата на публикуване: 21 декември 2021 г., 10:44:33 ]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Покана до членовете на АВиК [ Дата на публикуване: 09 юли 2021 г., 09:56:03 ]
Проект на Бюджет 2022 [ Дата на публикуване: 09 юли 2021 г., 09:56:44 ]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Покана за свикване на Общо събрание [ Дата на публикуване: 07 юни 2021 г., 11:53:17 ]

Проектодоговор [ Дата на публикуване: 07 юни 2021 г., 11:52:16 ]


1.Покана за свикване на Общо събрание [ Дата на публикуване: 07 април 2021 г., 10:41:25 ]
2.Приложение-Проект на договор [ Дата на публикуване: 07 април 2021 г., 10:42:18 ]


1.Покана за ОС без ЛД [ Дата на публикуване: 21 януари 2021 г., 15:45:04 ]

2.Проектобюджет 2021 АВиК без ЛД [ Дата на публикуване: 21 януари 2021 г., 15:45:22 ]

3.Отчет за изпълнение на бюджет 2020 без ЛД [ Дата на публикуване: 21 януари 2021 г., 15:45:31 ]

4.Годишен отчет за дейността на АВиК 2020 без ЛД [ Дата на публикуване: 21 януари 2021 г., 15:45:44 ]

5.Подробна инвестиционна програма 2021 без ЛД [ Дата на публикуване: 21 януари 2021 г., 15:45:54 ]


Покана
[ Дата на публикуване: 30 юни 2020 г., 12:17:03, размер на файла: 1.13MB ]

Проекто-бюджет 2021
[ Дата на публикуване: 30 юни 2020 г., 12:17:13, размер на файла: 821.12kB ]


Покана-2020
[ Дата на публикуване: 23 януари 2020 г., 12:22:23, размер на файла: 533.12kB ]

Проекто-бюджет 2020
[ Дата на публикуване: 23 януари 2020 г., 12:23:09, размер на файла: 1.96MB ]

Отчет за изпълнение на бюджет 2019
[ Дата на публикуване: 23 януари 2020 г., 12:23:29, размер на файла: 148.39kB ]

Отчет за дейността 2019
[ Дата на публикуване: 23 януари 2020 г., 12:23:40, размер на файла: 4.86MB ]

Предложение за инвестиционна програма 2020
[ Дата на публикуване: 23 януари 2020 г., 12:23:52, размер на файла: 828.86kB ]


Обяснителна записка към Проект за бюджет 2020
[ Дата на публикуване: 27 юни 2019 г., 12:27:33, размер на файла: 145.92kB ]

Покана
[ Дата на публикуване: 27 юни 2019 г., 12:28:01, размер на файла: 480.58kB ]

Проект за бюджет за 2020 г.
[ Дата на публикуване: 27 юни 2019 г., 12:28:18, размер на файла: 338.95kB ]

Проект за бюджет за 2020 г.
[ Дата на публикуване: 27 юни 2019 г., 12:28:30, размер на файла: 237.75kB ]


Проект за подробна инвестиционна програма за 2019 г.
[ Дата на публикуване: 05 февруари 2019 г., 12:58:22, размер на файла: 161.20kB ]

Допълнително споразумение 1
[ Дата на публикуване: 29 януари 2019 г., 12:58:44, размер на файла: 1.23MB ]

Допълнително споразумение 1
[ Дата на публикуване: 29 януари 2019 г., 12:59:05, размер на файла: 1.23MB ]

Отчет за изпълнение на бюджет 2018
[ Дата на публикуване: 29 януари 2019 г., 12:59:16, размер на файла: 774.88kB ]

Отчет за паричните потоци 2018
[ Дата на публикуване: 29 януари 2019 г., 12:59:31, размер на файла: 271.69kB ]

Отчет приходи и разходи 2018
[ Дата на публикуване: 29 януари 2019 г., 12:59:42, размер на файла: 225.78kB ]

Счетоводен баланс- 31.12.18
[ Дата на публикуване: 29 януари 2019 г., 12:59:57, размер на файла: 262.14kB ]

Покана за редовно годишно събрание 2019
[ Дата на публикуване: 29 януари 2019 г., 13:00:08, размер на файла: 857.81kB ]

Бюджет 2019
[ Дата на публикуване: 29 януари 2018 г., 13:00:25, размер на файла: 285.25kB ]


Покана за заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК - 31.07.2018 г.
[ Дата на публикуване: 29 юни 2018 г., 13:06:30, размер на файла: 476.64kB ]

Годишен доклад
[ Дата на публикуване: 29 юни 2018 г., 13:06:53, размер на файла: 7.63MB ]

Обяснителна записка
[ Дата на публикуване: 29 юни 2018 г., 13:07:03, размер на файла: 271.32kB ]

Обобщена инвестиционна програма
[ Дата на публикуване: 29 юни 2018 г., 13:07:13, размер на файла: 217.56kB ]

Проекто-бюджет
[ Дата на публикуване: 29 юни 2018 г., 13:07:25, размер на файла: 382.92kB ]


Покана за заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД - 28.02.2018 г.
[ Дата на публикуване: 31 януари 2018 г., 13:08:33, размер на файла: 2.55MB ]


Покана за заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД - 17.08.2017 г.


Отчетен доклад на "В и К - Сливен" ООД, гр.Сливен за 2016 г.
[ Дата на публикуване: 11 май 2017 г., 13:14:26, размер на файла: 3.55MB ]

Писмо за искане на мандат
[ Дата на публикуване: 11 май 2017 г., 13:14:49, размер на файла: 43.50kB ]

Доклад от работна група назначена с Решение № АС-01-00033 от 13.04.2017 г.

Доклад от работна група - стр.1Доклад от работна група - стр.2Доклад от работна група - стр.3


Покана за заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД - 28.02.2017 г.
[ Дата на публикуване: 31 януари 2017 г., 13:17:51, размер на файла: 1.30MB ]

Годишен отчет за дейността на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД през 2016 г.
[ Дата на публикуване: 31 януари 2017 г., 13:18:05, размер на файла: 769.50kB ]


Покана за заседание на общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от В и К Сливен ООД - 01.08.2016
[ Дата на публикуване: 29 юли 2016 г., 13:42:35, размер на файла: 229.33kB ]

Съгласуване проект за бюджет за 2017г.
[ Дата на публикуване: 29 юли 2016 г., 13:42:47, размер на файла: 34.83kB ]


Покана за заседание на общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от В и К Сливен ООД - 26.02.2016
[ Дата на публикуване: 22 януари 2016 г., 13:45:54, размер на файла: 942.48kB ]

Договор АВиК Сливен и ВиК-Сливен ООД
[ Дата на публикуване: 27 януари 2016 г., 13:46:11, размер на файла: 56.02MB ]

Бюджет за 2016 г., писмена обосновка и разпределение на вноските
[ Дата на публикуване: 27 януари 2016 г., 13:46:31, размер на файла: 70.29kB ]

Отчет за дейността за 2015 г.
[ Дата на публикуване: 27 януари 2016 г., 13:46:53, размер на файла: 74.75kB ]

Отчет за изпълнение на бюджета за 2015 г. и писмена обосновка
[ Дата на публикуване: 27 януари 2016 г., 13:47:08, размер на файла: 65.52kB ]


Покана за заседание на общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от В и К Сливен ООД - 21.12.2015 г.
[ Дата на публикуване: 19 ноември 2015 г., 13:49:28, размер на файла: 355.22kB ]

Проект на бюджет за 2016 г., писмена обосновка и разпределение на вноските
[ Дата на публикуване: 24 ноември 2015 г., 13:49:42, размер на файла: 68.51kB ]


Покана за заседание на общото събрание на "Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от "В и К Сливен" ООД" - 27.02.2015 г.

Доклад за дейността на Асоциацията по В И К за 2014 година

Допълнение към покана за заседание на общото събрание на "Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от "В и К Сливен" ООД"

Проект на бюджет за 2015 г., писмена обосновка и разпределение на вноските

Отчет за изпълнение бюджета за 2014 г.


Покана за заседание на общото събрание на Асоциациацията по ВиК на обособената територия на "ВиК Сливен" ООД - 13.12.2014 г.

Проект на бюджет за 2014 г., писмена обосновка и разпределение на вноските

Проект на бюджет за 2015 г., писмена обосновка и разпределение на вноските

 БЮДЖЕТ на АВиК- СЛИВЕН за 2024г. [ Дата на публикуване: 02 април 2024 г., 16:03:21 ]
Протокол от редовно ОС на АВиК- Сливен 12.03.24г. [ Дата на публикуване: 02 април 2024 г., 16:03:32 ]


Бюджет на АВиК- Сливен за 2023г. [ Дата на публикуване: 19 юли 2023 г., 14:31:40 ]

Протокол от редовно ОС- 30.06.2023г. [ Дата на публикуване: 19 юли 2023 г., 14:30:28 ]

Протокол от ОС на АВиК- 30.01.23 [ Дата на публикуване: 22 февруари 2023 г., 15:24:12 ]

Протокол ОС- АВиК 12.09.2022 [ Дата на публикуване: 20 септември 2022 г., 07:39:24 ]

Бюджет на АВиК- Сливен за 2022г. [ Дата на публикуване: 19 май 2022 г., 15:33:35 ]

Протокол ОС на АВиК 29.04.22 [ Дата на публикуване: 19 май 2022 г., 15:30:10 ]

Протокол ОС 31.01.2022 [ Дата на публикуване: 24 февруари 2022 г., 16:11:42 ]

Протокол ОС 10.08.2021 [ Дата на публикуване: 18 август 2021 г., 15:38:24 ]

Протокол ОС 06.07.21 [ Дата на публикуване: 29 юли 2021 г., 14:48:13 ]
Съгласуван договор за доставяне на водни кол-ва [ Дата на публикуване: 29 юли 2021 г., 14:49:20 ]

Протокол от Общо събрание на Асоциация по ВиК от 11.05.21 г. [ Дата на публикуване: 25 май 2021 г., 13:17:31 ]

Бюджет за 2021 год. [ Дата на публикуване: 29 март 2021 г., 11:53:11 ]

Протокол от Общо събрание на Асоциацията по ВиК проведено на 26.02.21 г. [ Дата на публикуване: 16 март 2021 г., 11:19:05 ]

Протокол от заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК проведено на 31.07.2020 г.
[ Дата на публикуване: 25 август 2020 г., 09:41:47, размер на файла: 2.64MB ]


Протокол от заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК проведено на 28.02.2020 г. [ Дата на публикуване: 10.03.2020 г. г., 13:57:33 ]


Протокол от заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК проведено на 31.07.2019 г. [ Дата на публикуване: 21.08.2019 г., 14:01:39 ]


Протокол от заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК проведено на 28.02.2019 г. [ Дата на публикуване: 22.03.2019Протокол от заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК проведено на 31.07.2018 г. [ Дата на публикуване: 22.08.2018 г., 14:02:33 ] г., 14:01:57 ]


Протокол от проведено Общо събрание проведено на 29.02.2018 г. [ Дата на публикуване: 23.03.2018 г., 14:04:56 ]

Отчет за дейността [ Дата на публикуване: 23.03.2018 г., 14:13:13 ]

Отчет за изпълнението на бюджета през 2017 г. [ Дата на публикуване: 23.03.2018 г., 14:13:28 ]

Бюджет за 2018 г. [ Дата на публикуване: 23.03.2018 г., 14:13:46 ]


Протокол от заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК проведено на 07.12.2017 г. [ Дата на публикуване: 04.01.2018 г., 14:16:05 ]


Протокол от заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК проведено на 17.08.2017 г. [ Дата на публикуване: 11.09.2017 г., 14:16:16 ]


Протокол от заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК проведено на 13.06.2017 г. [ Дата на публикуване: 04.07.2017 г., 14:16:32 ]


Годишен отчет за дейността "Асоциация по ВиК" за 2016 г. [ Дата на публикуване: 23.03.2017 г., 14:24:53 ]

Отчет за изпълнение на бюджета за 2016 г. [ Дата на публикуване: 23.03.2017 г., 14:25:09 ]


Протокол от 26.02.2016 г. [ Дата на публикуване: 01.03.2016 г., 14:26:42 ]

Протокол от 01.08.2016 г. [ Дата на публикуване: 05.08.2016 г., 14:26:54 ]


Протокол от 26.02.2016 г.

Договор между Асоциацията по ВиК и ВиК оператора

Бюджет за 2016 г., писмена обосновка и разпределение на вноските

Отчет за дейността за 2015 г.

Отчет за изпълнение на бюджета за 2015 г. и писмена обосновка
[ Дата на публикуване: 09.03.2016 г., 14:36:25, размер на файла: 65.52kB ]


Протокол от 21.12.2015 г.
[ Дата на публикуване: 04.01.2016 г., 14:38:19, размер на файла: 99.02kB ]

Проект на бюджет за 2016 г., писмена обосновка и разпределение на вноските
[ Дата на публикуване: 04.01.2016 г., 14:38:41, размер на файла: 68.51kB ]


Протокол от 27.02.2015 г.

Доклад за дейността на Асоциацията по В И К за 2014 година

Бюджет за 2015 г. писмена обосновка и разпределение

Отчет за изпълнение на бюджета за 2014 г.


Протокол 13.12.2014 г.

Проект на бюджет за 2014 година на Асоциация по ВиК на обособената територия - Сливен

Проект на бюджет за 2015 година на Асоциация по ВиК на обособената територия - Сливен

Заявление за участие 2023 [ Дата на публикуване: 28 ноември 2023 г., 13:08:35 ]

Конкурс за Главен секретар, Гл.счетоводител и Инженер по ВиК в АВиК 2023 г. [ Дата на публикуване: 28 ноември 2023 г., 12:49:02 ]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заявление за участие 2022 [ Дата на публикуване: 02 септември 2022 г., 14:09:04 ]

Конкурс за Главен секретар, Гл.счетоводител и Инженер по ВиК в АВиК [ Дата на публикуване: 02 септември 2022 г., 14:03:30 ]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Списък на допуснатите до конкурс кандидати за длъжността "Главен секретар"

Списъка с нормативни актове за подготовка при кандидатстване
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Асоциацията по ВиК, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Сливен, обявява конкурс за следните длъжности:

Обявление за конкурс

Заявление за участие


СЪОБЩЕНИЕ

На 07.12.2017 г. /четвъртък/, от 10:30ч., в заседателната зала на Областна администрация- Сливен, ще се проведе заседание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация- Сливен“ ООД, при следния дневен ред:

1. Съгласуване на Програма за опазване на околната среда на „Водоснабдяване и канализация- Сливен“ ООД за периода 2016- 2020г.

2. Обсъждане и приемане на Подробна инвестиционна програма за 2018г. на ВиК системите и съоръженията на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация- Сливен“ ООД.

3. Запознаване представителите на общините с указанията на МРРБ относно реда за отчитане и приемане на инвестиции, извършени от ВиК оператора като част от задължителните по Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, дадени с писмо изх. № 91- 00- 87/ 13.10.2017г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН“ ООД, ГР. СЛИВЕН

Писмо до общини

Инвестиционна програма


СЪОБЩЕНИЕ

С писмо вх. № АС- 01- 00107/ 29.09.2017г. "Водоснабдяване и канализация- Сливен" ООД уведоми АВиК- Сливен, че Комисията за енергийно и водно регулиране на свое заседание, проведено на 25.09.2017г., е одобрила бизнес плана на ВиК- оператора за регулаторен период 2017- 2021 год. С Решение № БП- Ц- 16/ 25.09.2017г. КЕВР утвърждава цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2017г., които влизат в сила от 01.10.2017г. Със същото решение са одобрени цени на услугите и за периода 2018- 2021г.

Решение № БП-Ц-16 от 25.09.2017 г. на КЕВР


Обявление за главен секретар, икономист и ВиК експерт


Обявление за конкурс

Заявление за участие


Обявление за конкурс

Заявление за участие

Списък на допуснатите кандидати

Регистър на предложенията и сигналите- към 31.12.2022г. [ Дата на публикуване: 07 март 2023 г., 13:52:18 ]

Политика по защита на личните данни

Достъпност