Профил на купувача

Обществени поръчки

1-111400110082017 - Изработване на помощни планове, планове на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях, в графичен и цифров вид на земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в § 4 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) на територията на общини Сливен и Нова Загора, област Сливен, по три обособени позиции.

Дата на публикуване: 11 август 2017 г. 13:21:00 ч.


1-1114006300892016 - Изработване на помощни планове, планове на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях, в графичен и цифров вид, на земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ - местности Гюнюзя и Башчардак в землището на град Сливен, област Сливен

Дата на публикуване: 30 август 2016 г. 12:00:00 ч.


1-111400116062016 - Изработване на помощни планове, планове на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях, в графичен и цифров вид, на земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ - местности Гюнюзя и Башчардак в землището на град Сливен, област Сливен

Дата на публикуване: 16 юни 2016 г. 12:00:00 ч.


Достъпност