Политика за достъпност на интернет страницата на Областна администрация Сливен

Областна администрация Сливен се ангажира да осигури достъпност на своята интернет страница за максимално широка група потребители независимо от използваните технологии и техните умения. Активно работим за подобряване на достъпността и използваемостта на интернет страницата си и в тази си дейност се придържаме към наличните стандарти и добри практики.

За да отговорим на поставените изисквания и критерии за ниво на достъпност, поставени от Европейската комисия (ЕК) относно интернет страниците на публичната администрация, и същевременно да посрещнем изискванията на текущите интернет технологии, се придържаме към стандарт EN 301 549 V3.2.1 (2021-03).

Изпълнението на насоките ще помогне на повече хора да се чувстват удобно и да се възползват от предимствата на интернет. Официалната интернет страница на Областна администрация Сливен се възпроизвежда коректно в наличните към момента интернет браузъри и използването й гарантира съвместимост и с бъдещите нови или подобрени браузъри.

ИЗКЛЮЧЕНИЯ

Макар да се стремим да осигурим съвместимост с наличните стандарти за достъпност, това не винаги е възможно във всеки един аспект. Браузърите и техниките за разработка и достъп до интернет се развиват много бързо и понякога някои от стандартните изисквания за достъпност стават излишни. Непрекъснато развиваме технологично страницата на Областна администрация Сливен с оглед постигането на високи стандарти на достъпност и използваемост на съдържанието в нея.

Дата на публикуване: 03.11.2022 г.

 

Достъпност