Контакти

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

гр. Сливен

ул. "Димитър Добрович" № 3

ТЕЛ.:044-663-202

ФАКС:044-616-699

governments@regionsliven.com

www.sliven.government.bg

www.regionsliven.com

Електронен адрес за приемане на документи подписани с КЕП:

e-services@regionsliven.com

БУЛСТАТ 119101402

BG96SOMB91303110126701 Общинска банка АД, офис Сливен

РАБОТНО ВРЕМЕ

Областна администрация

от понеделник до петък

от 9:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа

Център за административно обслужване

от понеделник до петък

от 9:00 до 17:30 часа

Длъжност Име, фамилия Тел. номер e-mail
ПОЛИТИЧЕСКИ КАБИНЕТ
Областен управител Минчо Афузов 044-663202 governor@regionsliven.com
Зам. областен управител Антоний Андонов 044-616679 andonov@regionsliven.com
Експерт за ВО 044-616682
Кабинет на Областен управител Факс 044-616699 governments@regionsliven.com
АДМИНИСТРАЦИЯ
Главен секретар Кирил Аврамов 044-662390 avramov@regionsliven.com
Дирекция "Обща администрация"
Директор на дирекция АПОФУС   044-616218  
Главен счетоводител Стела Стоянова 044-616671 stoyanova@regionsliven.com
Старши счетоводител Петър Парушев 044-616672 parushev@regionsliven.com
Главен юрисконсулт   044-616212  
Старши юрисконсулт Иван Иванов 044-616675 ivanov@regionsliven.com
Главен специалист
"Административно обслужване"
Силвия Атанасова 044-616214 satanasova@regionsliven.com
Главен специалист ОМП Валентин Мишев 044-616219 mishev@regionsliven.com
Дирекция "Специализирана администрация"
Директор на
дирекция АКРРДС
Мартина Златева 044-616680 mzlateva@regionsliven.com
Главен експерт Женя Андонова 044-616215 gandonova@regionsliven.com
Главен експерт Ваня Сотирова 044-616216 sotirova@regionsliven.com
Главен експерт Антония Желева 044-616673 zheleva@regionsliven.com
Главен експерт Николета Караджова 044-616213 karadzhova@regionsliven.com
Старши експерт Женита Стайкова 044-616215 staykova@regionsliven.com
Старши експерт Цветелина Калоянова 044-616673 kaloyanova@regionsliven.com
Старши експерт Павел Дончев 044-616681 donchev@regionsliven.com
Старши експерт Теодора Гангалова 044-663202 gangalova@regionsliven.com
Младши експерт Динко Терзиев 044-616210 terziev@regionsliven.com
Главен специалист Мариана Пенева 044-616213 mpeneva@regionsliven.com
Специалист Милена Генова 044-616681 genova@regionsliven.com
Главен специалист Иван Стефанов 044-616676  
Други телефонни постове
Пропуск - 044-616211 -
Дежурни ОСС - 044-616687
044-663211
-
Гражданска защита - 044-616689 -
Достъпност