Контакти

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

гр. Сливен

ул. "Димитър Добрович" № 3

ТЕЛ.:044-663-202

ФАКС:044-616-699

governments@regionsliven.com

www.sliven.government.bg

www.regionsliven.com

Електронен адрес за приемане на документи подписани с КЕП:

e-services@regionsliven.com

БУЛСТАТ 119101402

BG96SOMB91303110126701 Общинска банка АД, офис Сливен

РАБОТНО ВРЕМЕ

Областна администрация

от понеделник до петък

от 9:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа

Център за административно обслужване

от понеделник до петък

от 9:00 до 17:30 часа

Длъжност Име, фамилия Тел. номер e-mail
ПОЛИТИЧЕСКИ КАБИНЕТ
Областен управител Минчо Афузов 663202 governor@regionsliven.com
Зам. областен управител Антоний Андонов 616679 andonov@regionsliven.com
Експерт за ВО 616682
- Факс 616699 governments@regionsliven.com
АДМИНИСТРАЦИЯ
Главен секретар Кирил Аврамов 662390 avramov@regionsliven.com
Дирекция "Обща администрация"
Директор на дирекция АПОФУС   616218  
Главен счетоводител Стела Стоянова 616671 stoyanova@regionsliven.com
Главен юрисконсулт   616212  
Старши счетоводител 616672
Старши юрисконсулт Иван Иванов 616675 ivanov@regionsliven.com
Главен специалист
"Административно обслужване"
Силвия Атанасова 616214 satanasova@regionsliven.com
Главен специалист ОМП Валентин Мишев 616219 mishev@regionsliven.com
Дирекция "Специализирана администрация"
Директор на
дирекция АКРРДС
Мартина Златева 616680 mzlateva@regionsliven.com
Главен експерт Женя Андонова 616215 gandonova@regionsliven.com
Главен експерт Ваня Сотирова 616216 sotirova@regionsliven.com
Главен експерт Антония Желева 616673 zheleva@regionsliven.com
Старши експерт Женита Стайкова 616215 staykova@regionsliven.com
Старши експерт Цветелина Калоянова 616673 kaloyanova@regionsliven.com
Старши експерт 616213
Старши експерт Павел Дончев 616681 donchev@regionsliven.com
Старши експерт Теодора Гангалова 663202 gangalova@regionsliven.com
Младши експерт Динко Терзиев 616210 terziev@regionsliven.com
Главен специалист Мариана Пенева 616213 mpeneva@regionsliven.com
Специалист Милена Панайотова 616210 panayotova@regionsliven.com
Главен специалист Иван Стефанов 616676  
Други телефонни постове
Пропуск - 616211 -
Дежурни ОСС - 616687
663211
-
Гражданска защита - 616689 -
Достъпност