Декларации на Областна Администрация Сливен във връзка със закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Регистър на служителите подали декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ в Областна администрация Сливен:
Регистър на подалите декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ в Областна администрация Сливен 2023 г
Регистър на подалите декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ в Областна администрация Сливен 2022 г.

Регистър на подалите декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ в Областна администрация Сливен 2021 г.

Регистър на подалите декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ в Областна администрация Сливен 2020 г.

Регистър на подалите декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ в Областна администрация Сливен 2019 г.

Регистър на подалите декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ в Областна администрация Сливен 2018 г.

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ

по член 12 точка 1

по член 12 точка 2, във връзка с член 14

по член 12 точка 3

по член 12 точка 4

Достъпност