Декларации на служителите от Областна Администрация Сливен

Регистър по чл. 49 от ЗПК 2024 год 

Регистър на подалите декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ в Областна администрация Сливен 2023 г
Регистър на подалите декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ в Областна администрация Сливен 2022 г.

Регистър на подалите декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ в Областна администрация Сливен 2021 г.

Регистър на подалите декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ в Областна администрация Сливен 2020 г.

Регистър на подалите декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ в Областна администрация Сливен 2019 г.

Регистър на подалите декларация по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ в Областна администрация Сливен 2018 г.

Декларации по чл. 49 от ЗПК

Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ

Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ

Достъпност