Заместник областeн управител

АНТОНИЙ НИКОЛАЕВ АНДОНОВ

Роден на 23 април 1964 г. в Сливен
Завършил е Военно училище „Васил Левски“ – Велико Търново
Работил е в системата на МВР, ДАНС
Награждаван за работата си
През последните години е работил в частния сектор
Владее френски и руски език
Семеен

Ресори:

1.Местно самоуправление, законосъобразност на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация, контрол по изпълнението на административните актове;
2.Опазване и защита на държавната собственост на територията на областта;
3.Земеделие и гори;
4.Превенция и борба с корупцията;
5.Отбранително-мобилизационната подготовка и защита на населението при бедствия и аварии;
6.Енергетика и енергийни ресурси;
7.Здравеопазване;
8.Образование и наука;
9.Култура;
10.Околна среда и води;
11.Закрила на децата, младежта и спорта;
12.Етнически и демографски въпроси;
13.Труда и социалната политика;
14. Други задачи възложени от областния управител.

Контакти:

Адрес: гр. Сливен, ул. "Димитър Добрович" №3,

Тел./факс: (044) 616 679

email: andonov@regionsliven.com

Достъпност