Профил на купувача

Публични покани

2-9030944 - Провеждане на обучения по проект: „Повишаване професионалната компетентност и ефективност на служители в Областна администрация Сливен“

Дата на публикуване: 23 юни 2014 г. 12:00:00 ч.


2-9019790 - Планово почистване на речни участъци с нарушена проводимост извън урбанизираните територии в област Сливен с цел, предотвратяване вредното въздействие на водите.

Дата на публикуване: 10 септември 2013 г. 12:00:00 ч.


2-10000 - Доставка на горивни материали чрез системи за зареждане при безналично плащане (бензинови горива A 95 H, A 98 H и дизелово гориво) за автомобилите на Областна администрация Сливен

Дата на публикуване: 16 август 2013 г. 12:00:00 ч.


Достъпност