Новини

 • 123
  26-05-2022 17:47

  Областният управител Веселин Вълчев проведе заседание на Областна комисия по безопасност на движението по пътищата

  Областният управител Веселин Вълчев проведе заседание на Областна комисия по безопасност на движението по пътищата. Участие в заседанието взеха представителите на другите институции, агенции и неправителствени организации от региона. Чрез видеоконферентна връзка специален гост на заседанието бе г-н Бразилов, представител на Държавна агенция Безопасност на движението по пътищата На заседанието бе приета текуща обобщена информация за първото тримесечие на 2022 г. за дейността на комисията и динамиката на пътнотранспортния травматизъм в региона. Обсъдено бе провеждането на областно учение „3а реакция при настъпило пътнотранспортно произшествие". Коментирани бяха и идеи и предложения за отбелязване на 29 юни - Националния ден на безопасността на движението по пътищата. Г-н Вълчев повдигна и въпросa за опасното кръгово кръстовище при с. Тополчане. Коментирани бяха и дейностите по ремонта на пътя при с. Стара река, както и новото кръгово кръстовище на входа на Сливен от към Нова Загора, въвеждането му в експлоатация и регулирането му.

  прочети цялата

 • графика_дет.градини
  26-05-2022 11:07

  ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТ СЛИВЕН ПРЕЗ 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

  През учебната 2021/2022 г. детските градини в област Сливен са 60 и броят им намалява с 1 или 1.6% спрямо 2020/2021 учебна година. Броят на децата, записани в детските градини за учебната 2021/2022 г. е 6 119, което е със 72, или с 1.2% по-малко от броя им през предходната година. Средният брой деца в една детска градина за областта е 101, като за община Сливен е значително по-голям - 148, отколкото за останалите общини Твърдица - 97, Котел - 68 и Нова Загора - 48. Педагогическият персонал, зает в детските градини е 497, от които 471 са детски учители. В сравнение с предходната учебна година общият брой на педагогическия персонал намалява с 11 души. Повече от половината от персонала (65.2%) е ангажиран в детските градини на територията на община Сливен. В началото на учебната 2021/2022 година учебни занятия се водят в 57 общообразователни училища, като броят на учениците в тях е 16 766. През 2021 г. основно образование в общообразователните и специалните училища са завършили 1 650 ученици. През същата година диплома за завършено средно образование в общообразователните училища са получили 507 души. Учителите (без директорите и зам. директори с преподавателска заетост) в общообразователните и специални училища през учебната 2021/2022 г. са 1 397. Професионалното образование и обучение през учебната 2021/2022 г. в област Сливен се осъществява в 11 професионални училища (по изкуства и спортни и професионални гимназии ). Учителите в тези училища са 329 души. Общият брой на учащите в професионалното образование и обучение през тази учебна година е 4 201. Средно образование в професионалните училища са получили съответно 393 учащи.

  прочети цялата

 • ясла
  26-05-2022 10:57

  ДЕТСКИ ЯСЛИ В ОБЛАСТ СЛИВЕН ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

  ДЕТСКИ ЯСЛИ В ОБЛАСТ СЛИВЕН ПРЕЗ 2021 ГОДИНА Към края на 2021 г. в област Сливен функционират 13 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 677 места в тях (табл. 1) и в сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли остава непроменен. Към 31.12.2021 г. осигуреността с места за област Сливен е 10.4%, и в сравнение с 2020 г. се увеличава с 0.2 процентни пункта. През 2021 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГса постъпили 563 деца, или с 68 деца повече в сравнение с 2020 година. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 551 деца, от които момчета са 286, а момичета - 265. Към 31.12.2021 г. обхватът на децата в област Сливен е 8.5% и в сравнение с 2020 г. остава непроменен. 1. Детски ясли, места и обслужени деца в област Сливен (Брой) 2017 2018 2019 2020 2021 Заведения 12 13 13 13 13 Места в края на годината 618 665 665 677 677 Деца в края на годината 601 650 638 564 551 В разпределението на децата, отглеждани в детските ясли в област Сливен, по възраст към 31.12.2021 г. най-голям е делът на децата на възраст от 2 до 3 години – 89.8%, следван от дела на децата от 1 до 2-годишна възраст – 10.0% и на последно място са тези до 1-годишна възраст – 0.2% (Фиг. 1). Вижте повече в приложения файл: https://new.sliven.net/res/news/394082/det_yasli_2021_OSI_Sliven_.pdf

  прочети цялата

 • кирил и методий
  24-05-2022 08:07

  Приветствие от Областния управител Веселин Вълчев по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост 24 май

  Уважаеми учители, педагогически специалисти, Уважаеми дейци на образованието, просветата и културата, Скъпи ученици, Сърдечно Ви поздравявам по повод най-духовния, обединяващ и светъл български празник – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост 24 май! Ден, в който стоим пред света горди, независими и празнуваме най-голямото богатство на нашия народ – българското слово! Нека се преклоним пред Светите равноапостоли и съпокровители на духовността – солунските двама братя Кирил и Методий! Да отдадем дълбока си признателност и почит към тяхното дело. Дело, съхранила българщината за поколенията, духовната история на България и обединило славянските народи! Ние имаме право да се гордеем с дълбоките си корени, с блестящия талант на българските творци, с високия коефициент на нашите учени и дейци на просветата и културата, с интелектуалния потенциал на нацията. Убеден съм, че само народи, които поставят на висок пиедестал културата, просветата и науката, своята писменост, извисен дух и стремеж към знания, имат изключителната възможност да останат във времето. Скъпи ученици, вие сте тези, от които зависи бъдещото развитие на родината ни. Пожелавам ви да бъдете любознателни и последователни в усвояването на знания в училище. Нека да не угасва искрата за наука, запалена от Кирил и Методий, от народните будители и просветители на нацията ни, защото вие сте нашето бъдеще за утрешния ден! Пожелавам на всички учители, културни и просветни дейци здраве, творчески успехи, висок професионализъм и вдъхновение! Нека продължаваме да съхраняваме и предаваме на поколенията български традиции, които са изворът, от който черпим гордост и национално самочувствие. Честит празник! С уважение: Веселин Вълчев /Областен управител на Област Сливен/

  прочети цялата

 • аргира
  23-05-2022 16:02

  Поздравителен адрес от областния управител на Сливен г-н Вълчев до г-жа Наташа Иванова - носител на престижната награда "Аргира Жечкова"

  ДO Г-ЖА НАТАША ИВАНОВА ДИРЕКТОР НА СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ДИМИТЪР РОХОВ”- СЛИВЕН ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС Уважаема г-жо Иванова, Изключително ми е приятно да ви поздравя по повод заслужената престижна награда „Аргира Жечкова”, на която сте носител за 2022г.! Чест е за нашия град и мен като областен управител, че имаме такива изключителни хора, като Вас, които се грижат младите поколения да са ерудирани, възпитани, успешни в спорта и в живота горди българи. Вярвам, че Вие сте достойна последователка на делото на видната общественичка и учителка Аргира Жечкова. Чест е за града ни, че в Сливен продължават да се раждат, работят и развиват просветителска дейност, такива дейни и видни личности. Вие сте доказателство за тази приемственост. Успехите на един учител се мерят през реализацията на учениците му. Вашите възпитаници в годините се справят успешно както в спорта, така и в науката, и живота. Повереното Ви училище е символ на успеха на поколения талантливи деца, реализирали се успешно както в България, така и на много места по света. Считам, че комисията към Община Сливен е направила възможно най-добрия избор, като ви е присъдила годишната награда „Аргира Жечкова“, която се отрежда на жена учител и общественик с принос за издигане престижа на учителската професия и доказани високи професионални умения, като преподавател и възпитател на младото поколение. Прекланям се пред работата ви да възпитавате достойни поколения българи! Бъдете горда със своите ученици! Продължавайте все така всеотдайно да ги водите към нови знания и умения, да ги възпитавате в честност и почтеност, във вяра в доброто, да ги изграждате като достойни личности! Пожелавам ви крепко здраве, сили, вяра и воля, въпреки предизвикателствата на образователната ни система, да водите идните поколения по пътя на знанието! 23 май 2022 г. С уважение: Веселин ВЪЛЧЕВ гр. Сливен Областен управител на област Сливен

  прочети цялата

 • настаняване
  23-05-2022 15:58

  ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ СЛИВЕН ПРЕЗ МАРТ 2022 ГОДИНА

  По данни на Националния статистически институт през март 2022 г. на територията на област Сливен са функционирали 40 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване през март 2022 г. в област Сливен е 6 433. Реализираните нощувки от български граждани са 4 697, а от чужденци са 1 736. Общата заетост на леглата в местата за настаняване през март 2022 г. в област Сливен е 14.0%. През март 2022 г. в област Сливен са пренощували 3 674 лица. Относителният дял на пренощувалите български граждани от всички пренощували лица е 84.3%. Пренощувалите чужденци в местата за настаняване през март 2022 г. са 577 души. Приходите от нощувки в област Сливен през март 2022 г. са 309.0 хил. лева.   Методологични бележки От 2012 г. статистическото изследване на дейността на местата за настаняване се провежда месечно в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качеството и предаването на данните. В статистическото изследване на местата за настаняване се включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния отчетен период. В показателя други места за краткосрочно настаняване са обхванати вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване. Легла-денонощията в експлоатация са получени чрез събиране на броя на леглата за всеки ден на отчетния период, през който те са били разкрити, независимо от това дали са били заети, или не. В приходите от нощувки в местата за настаняване са включени сумите, заплатени от гостите, без стойността на допълнителните услуги.

  прочети цялата

 • бедност
  23-05-2022 15:48

  ИНДИКАТОРИ ЗА БЕДНОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЛАСТ СЛИВЕН ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

  Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на общите индикатори е ежегодно провежданото Наблюдение на доходите и условията на живот (EU-SILC). През 2021 г., линията на бедност общо за страната е 504.33 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1 532.4 хил. лица, или 22.1% от населението на България. Данните от изследването позволяват изчисляване на линия на бедност за всяка област. Приложен е същия метод както при линията на бедност на национално ниво – 60% от средния общ разполагаем нетен доход на домакинствата в рамките на областта. За 2021 г. в област Сливен размерът на линията на бедност е 422.83 лв. средномесечно на лице от домакинство, като под прага на тази линия е живяло 25.2% от населението на областта. През 2021 г. най-ниската линия на бедност се наблюдава в областите Видин и Монтана - съответно 343 и 355 лв., а най-високата - в област София (столица) (733 лв.), следвана от областите Перник (592 лв.), Кюстендил (539 лв.) и София (529 лева). Най-висок е относителният дял на бедните спрямо линията на бедност за областта в областите Стара Загора - 28.3%, София - 25.8%, Сливен - 25.2% и Бургас - 25.2%. Най-нисък е относителният дял на бедните в областите Силистра - 10.2%, Габрово - 11.1%, Благоевград и Разград – по 15.1%. Спрямо предходната година размерът на линията на бедност за област Сливен се увеличава с 22.6%, а относителният дял на бедното население се понижава с 6.1 процентни пункта. В областта относителният дял на бедност при мъжете е 22.3%, а при жените – 28.0%. Разликата в равнищата на бедност по пол е 5.7 процентни пункта при 3.6 пункта за страната. В сравнение с предходната година, относителният дял на бедност при мъжете в област Сливен намалява със 7.3 процентни пункта, а при жените - с 4.9 процентни пункта. Същевременно обаче системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2021 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 22.1% до 31.5%, или с 9.4 процентни пункта за страната, а за област Сливен равнището на бедност се повишава от 25.2% до 31.5% или с 6.3 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност за областта нараства до 48.4% или с 23.2 процентни пункта. Поляризацията на населението в област Сливен по доход, измерен чрез съотношението на доходите между бедните и богатите слоеве на обществото за 2021 г. показва, че най-бедните 20% в областта имат 6.1 пъти по-нисък доход от най–богатите 20%, като спрямо 2020 г. поляризацията е по-слабо изразена. ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ В ПРИЛОЖЕНИЯ ФАЙЛ: https://new.sliven.net/res/news/393871/23.05.22_SILC2021_OSI_Sliven_.pdf

  прочети цялата

 • 111
  19-05-2022 17:06

  Областният управител Веселин Вълчев бе гост в Профилираната хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“ по покана на училищния клуб "Памет"

  На 17 май 2022 г. участниците в клуб „Памет“ в Профилираната хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“ посрещнаха като гост в училището Веселин Вълчев – областен управител на Област Сливен. Повод за срещата бе приключването на дейностите по проект „Памет за Шести полк“, по който учениците работиха през тази учебна година, като част от Националната програма „Изучаване и съхраняване на традициите на българската армия“ на Министерството на образованието и науката и Министерството на отбраната. На срещата г-н Вълчев сподели с участниците в клуб „Памет“ своите възгледи за значението на патриотичното възпитание, интересни факти за историята на българското войнство и за Паметника на артилериста, а учениците представиха своите изследвания, намерили отражение в електронната книга „Бойна слава“: В края на срещата Веселин Вълчев прие поканата на учениците да бъде почетен член на клуб „Памет“ и да работим съвместно за опазването и съхраняването на спомена за успехите на българската армия.

  прочети цялата

 • заетост
  19-05-2022 16:58

  Заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на Област Сливен

  Областният управител Веселин Вълчев, заедно със заместник областния управител Пепа Генчева, проведоха заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на Област Сливен. На него бе обсъдена извършената работата по стартиралата вече процедура за разработване на регионални програми за заетост. Днешното заседание бе посветено на предстaвяне и обсъждане на постъпилите проекти по регионалната програма за заетост на област Сливен. Бяха разгледани 5 проектни предложения, сред които четири от общини от областта, както и едно проектно предложение на Областна администрация. По издадена заповед на г-н Вълчев, бе сформирана комисия, която да разработи финален проект на Регионална програма за заетост. Важен момент при разработване на проектните предложения през настоящата година, беше включването на работодателските организации като партньори.

  прочети цялата

Достъпност