Новини

 • работна среща на областните управители в Сливен
  27-01-2023 19:32

  Областните управители обсъждаха проблеми на водния и пътния сектор на работна среща в Сливен

  На 26 и 27 януари областните управители на 23 области от цялата страна проведоха работна среща в Сливен. По време на форума бе презентирана възможността на областните администрации да участват в Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ по Националния план за възстановяване и устойчивост и направиха предложения за подобряване на координацията между институциите при приемането на мигранти от Украйна и други страни. През втория ден от работната среща областните управители имаха възможност да зададат актуални въпроси в сферата на водоснабдяването и пътното строителство на изпълнителния директор на „Български ВиК холдинг“ ЕАД – Ирена Георгиева и на инж. Венцислав Ангелов - председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“. Сред конкретните обсъждани теми бяха консолидацията на ВиК операторите, въвеждането на мерки за енергийна ефективност във водоснабдителните предприятия, завишаване контрола върху изпълнението на бизнес програмите и водните проекти на ВиК дружествата, както и високите цени на водата в някои региони на страната. Коментирани бяха и необходимите промени в управлението и структурирането на сектора, които да намерят място в предложения нов Закон за водоснабдяването и канализацията. По време на работната среща новият председател на Управителния съвет на АПИ инж. Венцислав Ангелов изложи пред областните управители своите виждания за оптимизиране дейността на агенцията и взаимоотношенията ѝ с областните пътни управления и пътностроителните фирми и за функционално подобряване на ТОЛ системата. Той подчерта, че е необходимо ясно дългосрочно планиране по отношение на пътната инфраструктура и посочи изграждането на автомагистрали и скоростни пътища като важен фактор за икономическо развитие на страната. Венцислав Ангелов не скри и съществуващите към момента финансови затруднения на Пътната агенция, свързани с липсата на ясен и предвидим бюджет. Но гарантира, че са осигурени необходимите средства за зимно поддържане на пътищата от републиканската пътна мрежа. От своя страна областните управители поставиха конкретни въпроси за републикански пътища с тежък трафик и належаща нужда от рехабилитация и за сроковете, в които могат да бъдат осъществени основните им ремонти. Инж. Ангелов поясни, че предстоят обществени поръчки за текущи и основни ремонти, разпределени в шестте района за планиране, като първите поръчки ще бъдат само за автомагистрали, а следващите - за пътища I и II клас. Той информира още, че в момента се провеждат срещи с областните пътни управления за набелязване на най-неотложните пътноремонтни дейности. По време на срещата бяха представени и предложенията на областните администрации за необходими нормативни промени при осъществяване правомощията на областните управители при управлението и разпореждането с държавна собственост и при поддържането на речните корита и проводимостта на реките. Всички участници в работната среща бяха единодушни, че форуми с подобен формат трябва да се провеждат по-често, за да се улесни комуникацията както между самите областни администрации, така и с различните структури на национално ниво, за да се вземат адекватни, оперативни и прагматични общи решения.

  прочети цялата

 • Областна администрация Сливен
  25-01-2023 18:58

  Сливен ще бъде домакин на работна среща на областните управители

  На 26 и 27 януари в Сливен ще се състои първата за годината работна среща на областните управители. Домакин на форума ще бъде областният управител Минчо Афузов. По време на срещата ще бъдат дискутирани теми, свързани с необходимостта от промени в нормативната база относно поддържането на речните корита и проводимостта на реките, оптимизиране правомощията на областните управители при управлението и разпореждането с държавна собственост и осъществяване на функциите им като председатели на асоциациите по ВиК. Предвидени са също презентация на възможностите за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ и обсъждане на модел за организиране и координиране действията на компетентните държавни органи при овладяване на извънредни ситуации, възникнали вследствие на увеличен мигрантски натиск. Работната среща на областните управители ще завърши с обобщаване на предложенията, направените в хода на дискусионните панели, и оформяне на конкретни текстове за законодателни и нормативни промени.

  прочети цялата

 • 25-01-2023 07:23

  Заповед № РД-11-12-006/23.01.2023 г. на Областен управител за провеждане електронен търг

  Заповед № РД-11-12-006/23.01.2023 г. на Областен управител за откриване на процедура за провеждане на последващ електронен за продажба на поземлен имот, находящ се в гр. Твърдица

  прочети цялата

 • 25-01-2023 07:20

  Заповед № РД-11-12-005/23.01.2023 г. на Областен управител за провеждане на електронен търг

  Заповед № РД-11-12-005/23.01.2023 г. на Областен управител за откриване на процедура за провеждане на последващ електронен за продажба на поземлен имот, находящ се в гр. Твърдица

  прочети цялата

 • заседанието днес
  24-01-2023 18:10

  Проведе се първото за годината заседание на Областната комисия по безопасност на движението

  Днес в зала „Георги Данчев“ на Областна администрация Сливен се състоя първото за 2023 година заседание на Областната комисия по безопасност на движението. Неин председател е областният управител Минчо Афузов и в състава ѝ са включени още заместник-областният управител Антоний Андонов, ресорните заместник-кметове на общините Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица, заместник-директорът на Областната дирекция на МВР Станимир Колев, началникът на „Охранителна полиция“ Димитър Кикьов, началникът на сектор „Пътна полиция” Илиян Николов, Мариян Йоргов – началник сектор „Пожарогасителна и спасителна дейност“ в Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, както и представители от Областно пътно управление, териториалното поделение на ДА „Автомобилна администрация“, Регионалното управление на образованието, Регионалната здравна инспекция, Центъра за спешна медицинска помощ, Областния съвет на БЧК, общинската транспортна фирма „Пътнически превози” ЕООД, Асоциация на превозвачите, Съюза на българските автомобилисти и Съюза на преподавателите по авто-мото подготовка в Сливен. Участниците в заседанието приеха единодушно годишния доклад по безопасност на движението за 2022 г. и годишната областна план-програма по БДП за 2023 г. и изслушаха информации за пътнотранспортния травматизъм и състоянието на републиканската и общинската транспортна инфраструктура. Обсъдени бяха и конкретни въпроси, свързани с организацията на движението, паркирането, светофарните уредби и качеството на извършваните ремонтни дейности. По време на заседанието бяха изнесени данни за броя и основните причини за тежки пътнотранспортни произшествия в област Сливен през 2022 г. За периода са настъпили общо 137 тежки ПТП с ранени и загинали участници в движението. Загиналите при пътнотранспортни произшествия са общо 21 – от тях 15 в община Сливен и 6 в община Нова Загора. Ранените са 161 души, от които 105 в община Сливен, 35 в община Нова Загора, 15 в община Котел и 6 в община Твърдица. Най-много тежки пътни инциденти - с ранени и загинали, има при сблъсък на моторни превозни средства – общо 45 тежки ПТП, с 10 загинали и 62-ма ранени, следвани от тежки катастрофи с участие на пешеходец - 31, с трима загинали и 30 ранени. Сред статистическите данни прави впечатление броят на катастрофите с блъскане на велосипедист – 10, с двама загинали и 8 ранени. Броят на тежките пътни инциденти с участието на деца е 4, без загинали и с четири пострадали непълнолетни. По данни на Центъра за спешна медицинска помощ - Сливен, посетените през 2022 година тежки пътнотранспортни произшествия са 222, с 12 загинали и 104-ма тежко ранени. В хода на заседанието общините и Областно пътно управление – Сливен докладваха за извършените през 2022 година ремонти на пътни участъци, съобразени с предварителните обследвания и направените от „Пътна полиция“ предписания, и представиха плановете си за пътна и улична рехабилитация през 2023 година. Те подчертаха, че осъществяването на ремонтни дейности изцяло зависи от финансовите възможности на общинските бюджети и одобрената годишна инвестиционна програма на Агенция „Пътна инфраструктура“, а също от темпа на процедурите по Закона за обществените поръчки. От името на Областна администрация, водещият на заседанието – заместник-областният управител Антоний Андонов, заяви готовността на институцията да подпомогне придвижването на документацията от Областно пътно управление към Агенция „Пътна инфраструктура“, с оглед съкращаване на сроковете за завършване на тръжните процедури. Той обеща и съдействие за осъществяване на очаквания ремонт в сливенския участък на автомагистрала „Тракия“. От своя страна представителят на Областно пътно управление увери, че ако няма обжалвания, в началото на летния сезон ще стартира цялостната рехабилитация на проблемния участък от път II – 53 - от местността „Агликина поляна“ до село Стара река. В хода на обсъжданията бяха коментирани възможностите за обезопасяване и снижаване на риска от тежки ПТП в най-опасните участъци от пътнотранспортната мрежа на област Сливен, както и необходимостта от промени в организацията на движение и решаване на тежкия проблем с паркирането в областния център. По информация на „Пътна полиция“, само през 2022 година броят на регистрираните автомобили в Сливен се е увеличил с четири хиляди. В рамките на дискусията бяха разисквани още: вариантите за изграждане в област Сливен на съоръжение за задържане на свободно придвижващите се по пътната мрежа безстопанствени животни, създаващи опасност от тежки пътни инциденти, поставянето на повече обозначителни знаци и табели за пешеходните зони в населените места, звуковата сигнализация на светофарните уредби в помощ на незрящите хора и необходимостта от нова мантинела в опасен пътен участък край село Ябланово. Акцентирано бе и върху незадоволителното качество на асфалтовите дейности по водния цикъл на град Сливен. Изтъкнато бе, че е необходим по-сериозен контрол върху техническото изпълнение на последващите улични ремонти, а също и върху дейността на Надзора. Участниците в заседанието приеха график за работата на Областната комисия по безопасност на движението за 2023 година. Приветстваха и идеята на заместник-областния управител Антоний Андонов за обявяване на инициативата „Един ден без автомобил“ - като мярка за облекчаване на трафика и задръстванията в Сливен и за създаването на нагласи за по-малко използване личните автомобили в рамките на града.

  прочети цялата

 • лого
  24-01-2023 15:04

  Миграция към 7 септември 2021 г. в област Сливен - окончателни данни

  Към 7 септември 2021 г. 7 926 лица са декларирали, че са променили населеното място на обичайното си местоживеене през периода 2011 - 2021 година. Жените мигранти са 4 298, или 54.2%, а мъжете - 3 628, или 45.8% от мигриралите лица. С най-висок относителен дял са лицата на възраст 25 - 34 навършени години - 20.4%. Към 7 септември 2021 г. 8 294 лица са декларирали, че са пребивавали извън област Сливен за повече от една година през периода 1980 - 2021 г. и са се завърнали или са пристигнали в област Сливен през същия период. Най-много български граждани са се завърнали в област Сливен от Гърция - 1 634, или 20.7%, следва Обединеното кралство - 1 065, или 13.5%, Испания - 932, или 11.8%, Германия - 889, или 11.3% и Италия – 676, или 8.6% от пребивавалите в чужбина. За още подробности отворете прикачения файл.

  прочети цялата

 • срещата днес
  23-01-2023 22:14

  Заместник-областният управител Антоний Андонов посети училището в село Пъдарево

  Заместник-областният управител Антоний Андонов днес бе в училището в село Пъдарево. Повод за посещението станаха появили се в медиите и социалните мрежи сигнали за вандалски актове срещу учебното заведение в планинското село на община Котел. На срещата с учителите и персонала освен Антоний Андонов присъстваха началникът на Районното управление на полицията в Котел гл. инспектор Пламен Димитров и кметът на селото Петър Петров. Учителите разказаха, че посегателствата срещу училище "Георги С. Раковски" са от няколко години, но след влизането в длъжност на новия директор Хюсеин Моллов са зачестили. Едно техните предположения е, че някой има интерес малкото селско училище да бъде закрито. Сред извършените вандалски актове са: многократно чупене на прозорците на директорския кабинет, изсипване на наподобяваща бензин течност в сградата, стрелба с въздушна пушка по автомобила на директора на учебното заведение и др. Училището разполага с 520 дка собствена земя, но получените от арендоването й финансови средства до момента не са влагани в ремонти и реновиране на училищната сграда. Лошото й състояние е една от причините част от децата на село Пъдарево да посещават училището в Сунгурларе, докъдето ги извозва училищен автобус. От Бургаска област. Засега причините и извършителите на вандалските покушения срещу основното училище в село Пъдарево са неясни, но предстои сериозно разследване. Ще се работи по няколко версии. "Посегателството срещу една българска образователна институция е сериозно престъпление. Ние няма да толерираме подобни извращения и аз силно се надявам извършителят да бъде установен и наказан с цялата строгост на закона", подчерта по време на срещата заместник-областният управител Антоний Андонов. След Пъдарево той посети и село Ябланово, за да се запознае на място със снабдяването на населението с дърва за отопление. През месец ноември Антоний Андонов се срещна с жителите на селото по сигнали за закъсняващи доставки на дърва. Тогава той предложи конкретно решение на проблема, което бе одобрено както от присъстващите на срещата яблановци, така и от директора на Горско стопанство - Тича. Днес кметът на селото - Исмет Идриз, информира, че домакинствата вече са получили първите 5 кубика дърва и сега им се доставят останалите 5, от полагащите им се общо 10 кубика дърва за огрев. Той се ангажира с проверка на единичните случаи, в които възрастни хора са останали извън доставките до момента. От своя страна заместник-областният управител настоя, при установени случаи на домакинства без дърва за отопление, по възможно най-бързия начин да им бъдат предоставени, за да няма бедстващи и студуващи хора. Кметът Исмет Идриз сезира заместник-областния управител г-н Андонов за опасен участък на пътя Котел - Ябланово, където вече са станали няколко тежки пътни инцидента, и помоли за съдействие да бъде поставена предпазна мантинела на опасната пътната отсечка. Въпросът вероятно ще бъде поставен на вниманието на Областно пътно управление още утре, по време на първото за годината заседание на Областната комисия по безопасност на движението.

  прочети цялата

 • лого
  23-01-2023 15:30

  Дейност на местата за настаняване в област Сливен през ноември 2022 година

  През ноември 2022 г. в област Сливен са функционирали 43 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 702, а на леглата - 1 421. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през ноември 2022 г., е 8 387. Българските граждани са реализирали 4 090 нощувки, а чуждите - 4 297. За още подробности отворете прикачения файл.

  прочети цялата

 • на гости в ЦКОДУХЗ - Сливен
  22-01-2023 12:29

  Ръководството на Областна администрация гостува на Центъра за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания

  Областният управител Минчо Афузов и заместник-областният управител Антоний Андонов бяха гости на Центъра за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания в Сливен. Центърът е лечебно заведение за продължително извънболнично лечение и рехабилитация на деца. Финансира се от Министерство на здравеопазването и е разположен в бившия Дом за медико-социални грижи (бившия Дом "Майка и дете") в Сливен. От 2021-ва година предоставя разнообразни почасови медицински и психологически услуги за деца от 0 до 18-годишна възраст с установени физически и ментални увреждания и хронични заболявания. В дейността си Центърът прилага най-добрите национални и европейски практики за рехабилитация и подкрепа на деца с проблеми в развитието. Екипът на Центъра за комплексно обслужване на деца с увреждания се състои от трима лекари, шест медицински сестри и по двама рехабилитатори, психолози, логопеди и специални педагози. Амбицията му е да предлага високо професионална помощ за всяко дете с установена диагноза или съмнения за ментални, физически или психически отклонения. Центърът е в непрекъснат контакт с личните лекари и педиатрите от област Сливен, тъй като обикновено те първи установяват наличието на някакъв проблем в развитието на детето. Целта е диагностицирането и назначаването на подходящо лечение да стане още в първите няколко месеца от раждането. Това дава много добри перспективи за подобряване на състоянието, а понякога и за пълно излекуване на детето. При започване на лечението, мултидисциплинарен екип разработва и назначава индивидуална програма за всяко дете, включваща комплекс от лечебни процедури, психологически и педагогически дейности. В момента бившата сграда на Дома за медико-социални грижи е значително преустроена и преоборудвана в унисон с най-модерните тенденции в областта на детското развитие. Пространствата са разчупени и сепарирани в различните кътове и кабинети, което дава възможност на специалистите от екипа да влагат креативност и творчество, работейки с децата в една функционална, защитена, комфортна и наситена с модерно професионално оборудване среда. Сред най-често срещаните диагнози на децата, посещаващи дневния Център за комплексно обслужване, са детска церебрална парализа, сензорни увреждания, синдром на Даун, аутизъм, хиперактивност, тревожни разстройства и др. Добрите специалисти, интерактивните занимания и модерното оборудване ефикасно повлияват различни аспекти от детската сензорика, моторика, психика, менталност и виталитет. "Нашите деца са родителски деца или деца от приемни семейства. Те посещават Центъра няколко пъти седмично, според изготвената от специалистите програма. Условията, в които работим, са, както виждате, много добри, за което сме благодарни на държавните и местни институции и на нашите дарители", каза по време на срещата си с ръководството на Областна администрация д-р Петя Балулова, директор на Центъра за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания - Сливен. Сред все още нерешените проблеми тя изтъкна липсата на подходящо оборудван автомобил, с който да се транспортират децата от населените места. От своя страна областният управител Минчо Афузов и неговият заместник - Антоний Андонов, заявиха готовността си да откликнат на всички възникнали проблеми и потребности на новия дневен център, призван да подпомага лечението на деца със специфични диагнози и хронични заболявания от област Сливен.

  прочети цялата

Достъпност