Новини

 • лого
  05-06-2023 17:54

  Земеделските стопани подават заявления за директни плащания до 30 юни

  До 30 юни земеделските стопани могат да подават заявления за директни плащания в Кампания 2023 и да правят редакции без санкция. Това е предвидено с допълнение към Наредба № 3 от 10 март 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаленията на плащанията и реда за налагане на административни санкции, публикувано в бр. 48 на Държавен вестник от 2 юни 2023 г. Кампанията за подаване на заявления за директни плащания през 2023 г. за първи път се прилага по новите правила, залегнали в Стратегическият план и периодът за подаване на заявления е удължен от 5 юни до 30 юни 2023 г. С публикуваните промени се предвижда намалението на плащанията с 1% за всеки работен ден, при подаването на заявление след 5 юни, да не се прилага за Кампания 2023. Целта е да се предостави повече време на земеделските стопани да се запознаят с възможностите за подпомагане и да вземат решение за интервенциите, по които да кандидатстват. Запазва се принципът, че заявление за подпомагане, подадено след удължения срок, е недопустимо и на кандидата не се предоставя подпомагане.

  прочети цялата

 • по време на церемонията
  05-06-2023 17:37

  Под патронажа на областния управител се състоя ежегодната церемония за връчване на приза „Майчино сърце“

  На 1 юни в Областна администрация Сливен се състоя ежегодната церемония по връчване на приза „Майчино сърце”. Призът е учреден през 2009 г. от три неправителствени организации: Сдружение „За духовни и социални дейности”, Сдружение „Демократичен съюз на жените” и Фондация „Рози”, и се връчва за забележителен принос на приемна майка в отглеждането и възпитанието на деца в риск от област Сливен. Инициативата цели популяризиране и подкрепа за приемното родителство, институционално признание и изразяване на публична благодарност към действащите приемни семейства, приели да отглеждат и възпитават в домовете се деца лишени от родителски грижи.. По традиция патрон и домакин на събитието е областният управител. На церемонията освен г-н Минчо Афузов присъстваха заместник-областният управител Антоний Андонов, директорът на Регионалната дирекция за социално подпомагане Георги Вишнаров, началници на отделите „Закрила на детето“ в област Сливен, екипът по приемна грижа на Община Сливен, председателите и представители на организациите учредителки на приза „Майчино сърце“, както и голяма част от приемните майки със своите деца. Областният управител Минчо Афузов приветства присъстващите и изказа своята признателност към приемните родители. „Искам да изразя най-дълбоката си благодарност и възхищение за смелостта ви да бъдете приемни майки, съпричастни към съдбата и бъдещето на поверените ви деца, за нелекия ви труд, за разбиращата топлота и търпеливата нежност, за безсънните, тревожни нощи, чиято награда е трудно измерима и наистина безценна - искрената обич на вашите деца и почитта на обществото“, изтъкна той в своето приветствено слово. Приемните семейства бяха поздравени и от председателя на СНЦ „Демократичен съюз на жените” Соня Келеведжиева, която благодари на семействата за решението им да приемат в домовете и в сърцата си деца, имащи нужда от подкрепа. „Благодарим ви за споделените болки и тревоги, за радостта от техните първи срички, първи думи. Благодарим ви за майчините грижи и обич, с които дарявате тези децата“, посочи г-жа Келеведжиева. Към приемните родители поздрав поднесе и Роза Кънчева - първата приемна майка в Сливен. Областният управител г-н Афузов връчи цветя и почетни грамоти „Майчино сърце” на всички приемни майки от област Сливен и се ангажира със създаването на подходящи условия за обмяна на опит и срещи между приемните семейства. В празничната програма съпътстваща събитието взеха участие учениците Ванина Андонова и Борис Атанасов от театър „Класика“ към ПГПЧЕ „Захарий Стоянов“, народната певица Маргарита Георгиева и носителят на десетки национални и международни отличия Иван Едрев. Рози за приемните майки и учредителките, балони и лакомства за децата допринесоха за празничната атмосфера по време на тазгодишната церемония „Майчино сърце“ в Областна администрация Сливен.

  прочети цялата

 • лого
  05-06-2023 15:08

  Основни данни за културата в област Сливен през 2022 година

  Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхвата на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО. Културни институции са музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките. Към 31.12.2022 г. в област Сливен действат 7 самостоятелни музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство. Движимите културни ценности са национално богатство и формират музейния фонд, който се състои от 147 125 фондови единици. Посещенията в музеите през 2022 г. са 94 198, а тези от чужденци са 2 726. Общият персонал на музеите през 2022 г. е 105 души. В област Сливен през 2022 г. функционира 1 библиотека с библиотечен фонд над 200 хил. библиотечни материала. Библиотечният фонд се състои от 386 хил. библиотечни документа: книги, продължаващи издания - вестници, списания, бюлетини и други. През 2022 г. регистрираните читатели са 7 654. Посещенията в библиотеката през 2022 г. са 103 532, а общият зает библиотечен фонд на един читател в тези библиотеки е 30 броя. През 2022 г. в действащите 2 театъра в областта са организирани 470 представления, които са посетени от 35 081 зрители. В сравнение с 2021 г. представленията се увеличават с 88.0%, a посещенията - със 140.0%. През 2022 г. в областта развиват дейност 2 музикални колектива - 1 ансамбъл за народни песни и танци и 1 оркестър. Представленията на тези колективи се увеличават със 110.5% и достигат 40, които са посетени от 9 974 лица. Аудио-визуалната дейност включва филмовото производство, дейността на кината, както и радио- и телевизионната програмна дейност. В края на 2022 г. в областта функционира едно кино, което има един екран и 130 места. Прожекциите спрямо 2021 г. са повече с 21.4% и през 2022 г. достигат 748. Посещенията в кината се увеличават с 25.2% в сравнение с предходната година до 12 040 души. През 2022 г. са прожектирани 96 филма, които според националността им се разпределят, както следва: 4 от други страни, 6 европейски, 8 български и 78 - от САЩ. В област Сливен през 2022 г. има 2 радиа. Те са излъчили 1 513 часа радиопредавания. През 2022 г. в областта действа 1 българска регистрирана и лицензирана телевизионна станция. Телевизията е излъчила програми с обща продължителност 3 117 часа. За повече подробности отворете прикачения файл. 

  прочети цялата

 • 02-06-2023 14:56

  Заседава Областната комисия по безопасност на движението по пътищата в област Сливен

  На 30 май в зала „Георги Данчев“ на Областна администрация Сливен се състоя заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата. Заседанието беше водено от г-н Антоний Андонов – заместник областен управител, и се проведе с участието на представители на: Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, Областна дирекция на МВР – Сливен, Окръжна прокуратура, общините Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица, Областно пътно управление, Областен отдел „Автомобилна администрация“, Регионалното управление на образованието, Регионалната здравна инспекция, Областния съвет на БЧК, общинската транспортна фирма „Пътнически превози” ЕООД. По време на заседанието беше представена информация за пътнотранспортния травматизъм, състоянието на републиканската и общинската транспортна инфраструктура, за осъществените дейности за осигуряване на безопасността на движението през първото тримесечие на годината, обезопасяването на районите около училища и детски градини, спазването на изискването за поставяне на обезопасителни колани при автобусен превоз на пътници. По представените от Областна дирекция на МВР – Сливен данни броят на настъпилите през първото тримесечие на 2023 г. пътнотранспортни произшествия с пострадали, посетени от органите на МВР в област Сливен е 33. Загинали през периода са 2 души, а 42 са ранените. Спрямо същия период на миналата година се наблюдава увеличение с 4 бр. на тежките пътни произшествия, увеличение с 4 бр. на ранените участници в движението и намаление на загиналите с 4 души. В рамките на заседанието Областно пътно управление – Сливен докладва за извършените през първото тримесечие на година ремонти на пътни участъци, извършени и предстоящи пътни кърпежи, рязане на храсти, косене, маркировка. Общините информираха за извършените от тях в периода дейности, свързани с осигуряване на безопасността на движението по пътищата. Беше представена и обсъдена информация, свързана с обезопасяване на районите около училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие. По представените от Регионално управление на образованието данни, във всички детски градини и училища в областта е създадена организация за изпълнение на превантивни мерки по БДП, включващи забрана за достъп на превозни средства в дворовете и обезопасяване на входовете и изходите. Всички училища и детски градини са провели извънкласни инициативи с цел повишаване на знанията и културата на поведение на децата като участници в движението. Осъществява се системно наблюдение на състоянието на прилежащата към образователните институции пътна инфраструктура. От всички 67 училища и 59 детски градини в област Сливен, само в района на 16 училища и 25 детски градини няма ограничение на скоростта на движение на моторни превозни средства, преминаващи край тях, както и въведена забрана за паркиране пред входовете и прилежащите тротоари на детските заведения и училищата. За тези училища и детски градини предстои да се извърши анализ и предприемане на мерки при необходимост. Беше дискутиран проблемът с увеличаващите се случаи на инциденти с индивидуални електрически превозни средства /електрически тротинетки/, както и неспазването на правилата за движение от техните водачи. В рамките на дискусията представителите на Областна дирекция на МВР обясниха, че се осъществява от 10 дни специализирана полицейска операция в тази насока, а за последния месец на територията на град Сливен има 2 инцидента с движещи се с индивидуални електрически превозни средства, управлявани от деца, които са нарушили правилата за движение. Беше разяснено, че в рамките на операцията са санкционирани доста родители, тъй като за деца под 16 г. родителите са наказателно отговорни за допуснатите от тях нарушения, а за деца над 16 г. нарушението се пише на водача на пътното превозно средство. Контролът в тази насока е засилен и ще продължи, като беше даден пример, че само за ден са връчени електронни фишове на стойност около 1000 лв., а родител е получил акт за 3 нарушения.

  прочети цялата

 • 2 юни
  02-06-2023 10:23

  Поклон пред паметта на Ботев и загиналите за Отечеството

  Скъпи съграждани и жители на област Сливен, Отново е 2 юни - денят, в който свеждаме чела пред подвига на Христо Ботев и хилядите знайни и незнайни герои, доброволно принесли живота си в жертва за бъдещето на България. Днес за нас те са повече имена от почетните ритуални тържества и учебниците по история, отколкото реално живели хора, изоставили комфорта на собствения си живот, за да се втурнат в неравна, обречена битка в името на святата българска кауза за свобода, правда и справедливост. Поклон пред тези будни, образовани, осъзнати и самопожертвователни млади български мъже, загинали в Балкана или на бесилото, пролели кръвта си по бойните полета или разстреляни с песен на уста, в името на мечтаната "чиста и свята република". Те са примера и мярата за мъжество и патриотизъм, с които се съизмерва всяко следващо българско поколение. Поклон пред гордия им и непреклонен дух, дал на България енергията да не се огъне пред историческите изпитания и да остане на картата на Европа. Ако ние днес демонстрираме почит към техните имена и саможертва, то би трябвало и да сме достойни за тях - чрез отговорността, независимостта и морала в своите държавнически и човешки мисли, усилия и поведение. И нека не е лицемерно, а действено нашето: Да живее България! Минчо Афузов, областен управител на област Сливен

  прочети цялата

 • Минчо Афузов
  01-06-2023 10:47

  Честит 1-ви юни!

  Мили сливенски деца, честит празник 1-ви юни! Пожелавам ви много приказни преживявания, весели изненади и най-желаните подаръци днес! Растете здрави и щастливи, обградени с обич, разбиране и много добри приятели! Не забравяйте, че всяка сбъдната мечта започва с една малка, смела крачка и че най-надеждната опора в живота са семейството и знанието! Скъпи родители, Бъдете щастливи с най-ценното си богатство - своите деца! Бъдете техни отговорни житейски учители, но и приятели, възпитатели, но и вдъхновители. Укрепвайте с традиционните български ценности крехките детски души! На всички вас от сърце пожелавам здраве, обич, сплотени семейства, благополучие и осъществени стремежи! И нека не забравяме, че децата са най-важната инвестиция за по-доброто бъдеще на България! Минчо Афузов, областен управител на област Сливен

  прочети цялата

 • работната среща днес
  29-05-2023 13:59

  Среща в Областна администрация търси решение за незаконните автоморги в село Чинтулово

  В Областна администрация Сливен днес се състоя поредната среща със заинтересованите институции по повод все повече разрастващата се незаконна дейност по изкупуване и разкомплектоване на стари автомобили в село Чинтулово. Срещата бе свикана по инициатива на ръководството на Областна администрация и ръководена от заместник-областния управител Антоний Андонов. В нея взеха участие заместник-кметът на община Сливен Камен Костов, началник отдел „Екология“ в общинска администрация Николай Бакърджиев, кметът на село Чинтулово Иван Щилиянов, директорът на Регионалната инспекция по опазване на околната среда (РИОСВ) – Стара Загора Диана Искрева – Идиго, директорът на Районната здравна инспекция Николина Иванова, административният ръководител на Районна прокуратура Сливен - Катя Колева, началникът на Охранителна полиция в Областната дирекция на МВР комисар Димитър Кикьов, началник сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ гл. инспектор Диян Динков, представители „Пътна полиция“, Басейнова дирекция – Пловдив, експерти от РИОСВ – Стара Загора и Областна администрация Сливен. На поканата за участие в разширената работна среща не се отзоваха ръководители или представители на териториалното поделение на ДАНС, териториалното поделение на НАП и териториалното поделение на Държавен строителен контрол. По време на дискусията стана ясно, че разрастването на незаконната дейност тече от няколко години, като село Чинтулово и отчасти селата Селиминово и Гавраилово трайно се превръщат в национална база за изкупуване на излезли от употреба автомобили, които впоследствие се разкомплектоват в множество частни дворове. След това автомобилните части се предават на вторични суровини, а гумите се сортират и струпват в имотите или направо се изхвърлят в околността. Маслата от разфасованите автомобили, в които има много високо съдържание на вредни и канцерогенни вещества, се изливат директно и свободно в природата, откъдето попадат в почвите и респективно – във водоизточниците на района. Взети от РИОСВ проби и направен специализиран лабораторен анализ на почвите в един от тези имоти (поради невъзможност да се влезе в останалите) е показал наличие на замърсяване на цялата площ с нефтопродукти, в които съдържанието на вредни вещества е десетки пъти над допустимите норми, като много от показателите доказват канцерогенност. Тези масла и отвори пропиват през повърхностния почвен слой и замърсяват трайно почвите и водите в района. В хода на дискусията институциите за пореден път обясниха, че макар дейността да е мащабна и изцяло незаконна, органите на екологичния контрол, местното самоуправление, реда и правосъдието не са в състояние да се справят с проблема. Като причина те изтъкнаха пропуски в законодателството и нормативната база. Стана ясно също, че налаганите административни санкции не постигат желания ефект, тъй като извършителите и организаторите на незаконния бизнес имат добри консултанти, юридически съветници и немалко пари, с които плащат наложените глоби (ако изобщо се стигне до такива), продължавайки да разгръщат дейността си. Справка за наложените санкции по линия на незаконния транспорт на излезли от употреба автомобили до с. Чинтулово показва, че от януари 2022 до момента са издадени 63 наказателни постановления за 57 500 лева, платените глоби са за 32 000 лв., като един от санкционираните е платил 6 броя глоби на стойност 6 500 лева. Представителите и на РИСОВ, и на органите на реда потвърдиха, че е установена практика контролните органи да не биват допускани до имотите, където се осъществява ракомплектоването на автомобилите, а служители на РИОСВ – Стара Загора продължават да са обект на агресия и заплахи. На свой ред кметът на Чинтулово посочи, че за жителите на селото това е поминък. Според думите му, трудовата заетост в този бранш, макар и незаконна, е намалила значително кражбите и набезите в населеното място и околността. На друга позиция бяха представителите на институциите, които подчертаха, че този незаконен бизнес трябва да бъде вкаран в законови рамки, да бъде регламентиран и изсветлен, и че като всеки друг бизнес освен да отчита отлични приходи, трябва да поеме отговорност и за съпътстващите разходи - данъци, депониране на отпадъчните материали, гуми и масла и др. Заместник-кметът Камен Костов припомни, че от срана на Община Сливен многократно са предприемани мерки за почистване на силно замърсените райони и местности около село Чинтулово, като разходите за това са за сметка на общинския бюджет. По време на срещата стана ясно също, че край Чинтулово има водоеми, които са задръстени с автомобилни гуми. Понякога там възникват пожари и така се освобождава място за следващото „зареждане“. „В село Чинтулово назрява тежък екологичен проблем с тенденция да прерасне в екологична катастрофа. Като Областна администрация ние ще направим всичко възможно тази опасна за околната среда и напълно незаконна дейност да бъде преустанпвена. Ще сезираме отново Министерството на околната среда и водите, Министерски съвет, сливенските депутати, медиите и ако е необходимо – международните екологични организации за това, че районът на Чинтулово се превръща в национална автоморга и екологична бомба“, коментира след работната среща заместник-областният управител Антоний Андонов.

  прочети цялата

 • снимка за спомен
  26-05-2023 19:00

  Областният управител Минчо Афузов посрещна участниците в Международния детски фолклорен танцов фестивал „Приятелство без граници“

  Деца и ръководители от седемте чуждестранни танцови формации, участващи в тазгодишното 24-то издание на Международния детски фолклорен танцов фестивал „Приятелство без граници“ и училището домакин – ОУ „Елисавета Багряна“, днес гостуваха в Областна администрация Сливен. Те бяха посрещнати сърдечно и топло от областния управител Минчо Афузов и неговия заместник Антоний Андонов. В началото на срещата г-н Афузов приветства гостите с добре дошли в България и Сливен и разказа накратко за региона и неговото място в историческото и икономическо развитие на страната, акцентирайки върху ролята му за Българското Възраждане и богатото му културно-историческо наследство. От своя страна гостите на сливенския фестивал от Грузия, Молдова, Полша, Румъния, Словакия, Сърбия и Турция също представиха своите държави, градове и състави, и изразиха благодарност за добрата организация, за гостоприемството и възможността да покажат колорита на своя традиционен фолклор и танцово изкуство и да създадат нови приятелства. „Благодаря ви за вашия труд, за това, че толкова добре изучавате и представяте вашия фолклор. Резултатите от вашата работа и самите вие сте най-добрият пример за това как местните различия могат да се превръщат в транснационални мостове. Вие сте хората, които строят мостове между културите и държавите, строите обединена Европа и един обединен свят“, каза в обръщението си към гостите от Международния детски фолклорен танцов фестивал „Приятелство без граници“ областният управител Минчо Афузов. Традиционното посещение в Областна администрация завърши с размяна на подаръци и обща снимка на гости и домакини.

  прочети цялата

 • работната среща днес
  26-05-2023 17:33

  Среща във връзка с Областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите се проведе днес

  Работна среща за обсъждане на предложения за актуализация на Стратегията на област Сливен за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021 – 2030 г. се състоя днес в Областна администрация Сливен. Тя бе инициирана във връзка с изпълнението на проект на Ромската академия за култура и образование (РАКО) за мониторинг върху изпълнението на новите Областна и Национална стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021 – 2030. В работната среща взеха участие заместник-областният управител Антоний Андонов, председателят на РАКО Стела Костова, директорът на Регионалната дирекция за социално подпомагане Георги Вишнаров, експерти от Областна администрация, Дирекция „Бюро по труда“ – Сливен и общините Сливен и Твърдица, координаторът на организацията „Лекари на света“ за област Сливен Петър Малинов и др. В хода на дискусията бе подчертано, че официалните статистически данни не дефинират разграничения между етносите, а социологическите проучвания на неправителствените организации имат спомагателна функция при вземането на решения и набелязването на мерки за прецизиране на политиките относно ромския етнос и останалите уязвими групи. По време на срещата бе акцентирано върху необходимостта от по-ясно обвързване между аналитичната част, целите и разписаните мерки в общинските планове за равенство, приобщаване и участие на ромите, както и върху необходимостта от повече измеримост и конкретика в планираните и постигнати резултати. Представителите на ромските неправителствени организации апелираха за създаване на работещ образователен център в квартал „Надежда“, където децата да развиват своите умения и таланти, да се запознават с професии и да получават допълнителна мотивация за участие в образователния процес. „За нас образователната система и здравеопазването са най-важните приоритети. Затова ние като ръководство на Областна администрация се стараем да активизираме дейности и процеси, които да променят към по-добро ситуацията“, изтъкна в рамките на дискусията заместник-областният управител Антоний Андонов. Той илюстрира това с предприетите мерки за подобряване обхвата и задържането на децата в училище и положените усилия за обезпечаване на спешната медицинска помощ за уязвимите групи на територията на област Сливен.

  прочети цялата

Достъпност