Новини

 • Областен управител
  03-12-2023 09:04

  Поздравление от областния управител Маринчо Христов по случай Международния ден на хората с увреждания

  Уважаеми дами и господа, Обръщам се към Вас, за да Ви поздравя по случай 3 декември - Международния ден на хората с увреждания! На този ден трябва да засвидетелстваме уважение към ежедневните усилия, с които преодолявате проблеми непознати за нас отстоявайки правото, достойно да изживявате всеки аспект от живота. Вярвам, че цялото общество трябва да има мисия, хората с увреждания да получат необходимата подкрепа за постигане на нормално човешко съществуване и равен достъп до социална и трудова среда, където да покажат и развиват своя личен потенциал. Позволете ми на този ден да Ви пожелая крепко здраве, благоденствие и силен дух за Вас и Вашите близки! Нека атмосферата на идващите празници донесе много щастие и уют в домовете Ви! С уважение: инж.Маринчо Христов Областен управител на област Сливен

  прочети цялата

 • 29-11-2023 11:05

  Заповед за определяне на наемател на имот – частна държавна собственост

  Заповед за определяне на наемател на имот – частна държавна собственост, находящ се в гр. Сливен, ул. Ген.Столипин № 5.

  прочети цялата

 • Областна администрация Сливен
  28-11-2023 17:04

  СИСТЕМАТА BG-ALERT ЩЕ БЪДЕ ТЕСТВАНА УТРЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЦЯЛАТА СТРАНА

  Областна администрация – Сливен припомня, че утре между 12.00 и 12.30 часа на територията на цялата страна, включително и в сливенска област, ще бъде тествана системата за клетъчно излъчване и разпространение на съобщения за предупреждение на населението BG-ALERT. Областният управител инж. Маринчо Христов призовава населението в региона да запази спокойствие, тъй като това е симулация, чиято цел е да е в помощ на координацията при евентуални кризисни ситуации. Целта на тестовете е проверка функционирането на системата и населението да придобие представа за съобщенията и съпътстващото ги поведение на мобилните устройства. В споменатия времеви интервал ще бъде излъчвано съобщение, съдържащо текст на български и английски език. Получаването на съобщението на мобилното устройство се очаква да бъде еднократно и съпроводено от специфичен звук и вибрация, дори при активиран тих (безшумен) режим. Важно уточнение е, че заглавието на прозореца, където се визуализират съобщенията „Сигнал от президента“ / "Presidential alert" няма връзка с Президентската институция, а текстът е заложен от производителите на операционните системи. BG-ALERT e предупредителна система за населението за бедствия и извънредни ситуации, която се разработва съвместно от МВР и Министерството на електронното управление. Известията ще бъдат получени само и единствено от потребители с мобилни устройства, които поддържат технологията Cell Broadcast. В реална ситуация текстовете на съобщенията ще показват нивото на опасност, в какво се изразява тя, ще съдържат също и линк за достъп до страницата www.bg-alert.bg, така че гражданите да получат допълнителна информация.

  прочети цялата

 • срещата днес
  28-11-2023 14:46

  Областният управител Маринчо Христов инициира междуинституционална среща по граждански сигнал за замърсени питейни води

  Днес, по инициатива на областният управител инж. Маринчо Христов бе проведена среща, за обсъждане създаването на комисия по решаване на проблема, касаещ дългогодишното замърсяване с нитрати на питейната вода на селата Глуфишево и Панаретовци, за който Министерството на здравеопазването е било уведомен чрез писмо- сигнал от местен жител. На срещата присъстваха представители на „ ВиК“ ООД, гр. Сливен, РЗИ, ОДБХ-Сливен, областна дирекция по „Земеделие“, Асоциация по ВиК, представител на Община Сливен. както и самия жалбоподател в лицето на г-жа Мария Диловска. В хода на срещата, областният управител запозна всички присъстващи с подадения към МЗ и Областна администрация Сливен сигнал и естеството на описания в него проблем, от който става ясно, че има драстично завишаване на нитратните нива в питейните води на двете села, измерени от контролния орган РЗИ в периода 2019-2023 г. При допустими норми в порядъка на 50mg/l, са констатирани между 150 и 220 mg/l и при замерване от частни лица в акредитирана лаборатория. Спрямо изнесените резултати, всеки един представител на компетентните органи предложи способи и технологични решения за свеждането до минимум на тези неблагоприятни показатели, като се взеха предвид и всички фактори, оказващи влияние върху поддържането високите нива на тези стойности, един от които е засушаването през последните няколко години. След изслушването на всички мнения изказани от участниците в срещата, инж. Маринчо Христов систематизира последващите действия в следния ред: 1.Възложи на ВиК оператора да извърши задълбочено проучване, относно начините за алтернативно водоснабдяване на засегнатите от проблема населени места, въз основа на което да се изготви проект за изпълнение. 2.На база изготвения проект, ВиК дружеството и Община Сливен да търсят начини за финансиране на неговото реализиране. 3. Областният управител възложи на РЗИ да удължи извършването на анализи от питейните води в с. Глуфишево и с. Панаретовци, като за получените резултати информира съответно кметовете на тези населени места, гражданите и здравните власти.

  прочети цялата

 • НСИ лого
  28-11-2023 11:32

  ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТ СЛИВЕН ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА

  През третото тримесечие на 2023 г. общият брой на заетите лица в област Сливен е 67.5 хил., от които 38.0 хил. са мъже, а 29.5 хил. са жени. Общият брой на заетите лица в област Сливен спрямо третото тримесечие на 2022 г. намалява с 2.5% . Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години в областта през третото тримесечие на 2023 г. е 49.1% (при 53.9% за страната), като в сравнение със същото тримесечие на 2022 г. намалява с 1.0 процентен пункт. Той е съответно 58.1% за мъжете и 40.9% за жените. По коефициент на заетост област Сливен е на деветнадесето място в страната. През третото тримесечие на 2023 г. заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 65.5 хил., като 37.0 хил. от тях са мъже, а 28.5 хил. са жени. В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. броят на заетите лица намалява с 1.5%. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 65.8%, съответно 73.2% за мъжете и 58.1% за жените. В сравнение със същото тримесечие на 2022 г. коефициентът на заетост в тази възрастова група намалява с 0.5 процентни пункта.  

  прочети цялата

 • Областна администрация Сливен
  27-11-2023 17:14

  Държавните горски предприятия, горските и ловни стопанства се включиха активно в премахването на щетите от обилния снеговалеж

  Стотици служители на шестте Държавни горски предприятия и горските и ловни стопанства оказаха съдействие и помощ за премахване на щетите в цялата страна в резултат от обилния снеговалеж.На територията на „Югоизточно държавно предприятие“ гр. Сливен служители се включиха в почистването на пътища от паднали клони и дървета. В неделя са премахнати паднали дървета по пътя Сливен-Карандила, а днес в района на горна станция на лифта. В област Благоевград служителите на „Югозападно държавно предприятие“ се включиха в разчистването на пътища от паднали клони и дървета. Изпратени бяха два екипа в помощ на общините Дупница и Бобов дол. От днес техниката е по горските пътища превантивно и опесъчава. В община Петрич при почистването на основните и спомагателни пътища е участвала дърводобивна фирма, партньор на общината и ТП „ДГС Петрич“. Служители на „Южноцентрално държавно предприятие“ гр. Смолян участват в разчистването с бензиномоторни триони, моторни превозни средства и специализирана тежка техника, включително при снегопочистване на пътища. Във всички стопанства на територията на „Североизточно държавно предприятие“ гр. Шумен са създадени екипи, които от вчера отстраняват паднали дървета и клони по пътната мрежа, улиците в градовете и селата в областите Шумен, Варна, Търговище и Добрич. Към момента са разчистени 12 важни пътни отсечки и жп - линията Арковна-Партизани. На територията на област Шумен дежурните служители от ТП „ДГС Смядово“, ТП „ДГС Преслав“, ТП „ДГС Върбица“ и ТП „ДГС Шумен“ са разчиствали пътя към Ришки проход. В гр. Провадия служители на горското стопанството са изтеглили закъсали в преспите автомобили. Служители на ТП „ДГС Варна“ отново помагат на общинската власт. В област Добрич стопанствата имат готовност да изпратят дежурни групи при всеки сигнал. Служители на стопанствата продължават да работят и към момента. В община Троян служители на „Северозападно държавно предприятие“ участват със собствена специализирана техника в почистването на много паднали и пречупени дървета. Директорите на стопанства към „Северноцентрално държавно предприятие“ гр. Габрово са в пряка връзка с кметовете на населените места. Служители, горски работници и наличната техника са включени активно в почистването на паднали и счупени дървета, и освобождаване на междуселищните пътища по места.

  прочети цялата

 • Областна администрация Сливен
  27-11-2023 09:44

  Областният управител на област Сливен: "Не бива да се допуска в снега и студа да останат хора без подслон и топла храна“

  Към 8:00 часа, на 27 ноември, затворен за движение остава Републиканския път III-662 „Твърдица-Елена“, заради закъсали два тира. Движение само за леки автомобили се въвежда за Републикански път II-48 в отсечката „Петолъчката-Котел“. Непочистен остава още участъкът „Чуката-Ичера-Градец“ от Републикански път III – 488 „Сливен-Ичера-Градец. Закъсал ТИР има и по пътя „Котел-Омуртаг“, който е част от второстепенната Републиканска пътна мрежа. Населените места без ток до този момент са общо 32- 23 в Община Сливен и 9 на територията на Община Котел. Общо 3 села са останали без вода. Всички институции бяха мобилизирани работиха и продължават да работят във връзка с усложнената зимна обстановка в страната, но е необходимо време, за да могат аварийните екипи да реагират навсякъде. Работата на екипите по отстраняване на повредите в електропреносната система е силно затруднена, а на места невъзможна заради паднали дървета и труден достъп породени от интензивните валежи и силните пориви на вятъра“. През вчерашния ден бе проведена онлайн среща на всички областни управители с министър-председателят акад. Николай Денков след извънредното съвещание в Министерския съвет. В него участваха министрите на вътрешните работи, на енергетиката, на отбраната и на регионалното развитие и благоустройството – Калин Стоянов, Румен Радев, Тодор Тагарев и Андрей Цеков, главният секретар на МВР – главен комисар Живко Коцев, началникът на отбраната - адмирал Емил Ефтимов, ръководителите на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ и Агенция „Пътна инфраструктура“ – главен комисар Александър Джартов и инж. Ясен Тодоров. Още от петък беше създадена организация с координационния щаб, за да се провери и потвърди готовността за работа на екипите в Област Сливен и страната. Благодаря на всички институции, които работиха на терен през нощта и вчера, работата продължава и днес за да може да се отстранят нанесените поражения и да се върнем към нормален ритъм на живот. И днес продължават да се разчистват пътищата в областта. Мобилизирани са всички аварийни екипи и всички социални служби. Не бива да се допуска в снега и студа да останат хора без подслон и топла храна. Държавните горски предприятия от системата на Министерство на земеделието и храните също се включват в почистването на снега и падналите дървета и клони. В община Котел днес 27.11.23 г. е неучебен ден в предвид усложнената обстановка от вчерашния ден. „Моят призив е към всички директори на училища, и Регионално управление от утре учебния процес да бъде възстановен“. Няма данни за опасност от преливане на язовирите в страната, но те остават под постоянно наблюдение заради очакваното снеготопене в следващите дни.

  прочети цялата

 • Министър Вътев
  27-11-2023 08:59

  Министър Вътев: За първи път „Напоителни системи“ ЕАД става бенефициент по ПРСР

  Информация от 24 ноември 2023 г. За първи път „Напоителни системи“ ЕАД става бенефициент по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Това каза министърът на земеделието и храните Кирил Вътев, по време на подписването на 24 договора за напояване с изпълнителния директор на „Напоителни системи“ ЕАД Снежина Динева. Общата стойност на одобрените проектни предложения по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ от Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР 2014-2020 г) е над 112,3 млн. лв. Финансовата помощ, предоставена по проектите, е в размер на 100% , от тях 75 % се съфинансират от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и 25% и националния бюджет. Той обясни, че целта на инвестиционните проекти е да се гарантира ефективното използване на водните ресурси чрез въвеждането на нови и съвременни технологии. Те ще доведат до реално намаляване на загубите и консумацията на вода в селското стопанство, както и до повишаване на конкурентните предимства на сектора в страната. „Включените дейности са за реконструкция, рехабилитация и възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване, чрез които ще бъде осигурен достъп до услугата „доставка на вода за напояване“ на редица земеделски производители в цялата страна. Проектите ще се изпълняват на територия обхваната от 14 от клоновете на „Напоителни системи“ ЕАД.“, каза още министърът. Това са Долен Дунав, Тополница, Шумен, Видин, Горна Тунджа, Мизия, София, Среден Дунав, Средна Тунджа, Бургас, Марица, Струма-Места, Хасково и Черно море. Министър Вътев допълни, че проектите трябва да бъдат завършени през втората половина на 2025 година. Той подчерта, че изпълнението на дейностите е фокусирано основно върху възстановяването на съществуващата линейна инфраструктура и съоръженията към нея. Тяхното изпълнение ще допринесе за повишаване на ефективността при използването на водите за напояване, увеличение на поливните площи в страна и развитието на поливното земеделие в контекста на адаптирането към климатичните изменения. „Реализирането на проектните предложения се създава на възможност за земеделските производители за увеличаване на поливните площи с минимум 200 000 дка“, каза Снежина Динева. Тя допълни, че се предвижда и постигне потенциална икономия на вода минимум с 50%. Министър Вътев припомни, че до момента в страната са изготвени три стратегии за хидромелиорации и напояване, от които нито една не е стартирала за реализация. Заместник-министър Таня Георгиева, която е и ръководител на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г., беше категорична, че напояването е стратегически приоритет за страната ни. „Той намира отражение както в ПРСР 2014-2020 г., така и в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони. В новия програмен период 2023-2027 г. се включват интервенции, които да продължат да подпомагат модернизацията и инвестициите за напояване както за земеделските производители така и за съоръженията на „Напоителни системи“, акцентира заместник –министърът. Заместник-министър Тошев съобщи, че поради необходимостта от актуализиране на баланса на поливните площи в България, МЗХ е инициирало възлагане на новото им преброяване. То ще стартира в началото на следващата година и няма да бъде еднократен процес за няколко месеца, а може да продължи година или две. „За тази дейност сме предвидили в бюджета на МЗХ 5 млн. лева. След това предстои данните да се нанесат в кадастъра, основните съоръжения и канали, което е изключително важно, за

  прочети цялата

 • Правителство
  27-11-2023 08:55

  Правителството одобри проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2024 година

  24/11/2023, петък Министерският съвет одобри законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2024 година и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза (АСБП) за периода 2024-2026 година, която представлява мотивите към законопроекта. Запазват се целите на фискалната политика дефицитът за средносрочния период да бъде в рамките на фискалните правила и ограничения по националното и европейското законодателство, при осигуряване на необходимия финансов ресурс за изпълнение на разходните приоритети, заложени в правителствената програма, с акцент върху социалните политики, инвестиционните програми и реформите, финансирани както от националния бюджет, така и от сметките за средства от ЕС. Макроикономическата прогноза на Института за анализи и прогнози към МФ предвижда през 2024 г. растежът на БВП да се ускори до 3,2% поради нарастване на инвестициите в икономиката и достигане на размер от 205,8 млрд. лв. За 2025 г. и 2026 г. БВП ще се повишава с по 3%. През прогнозния период се очаква инфлацията да продължи плавно да се забавя, следвайки очакваната динамика при международните цени. Прогнозата е средногодишната инфлация да се понижи до 4,8% през 2024 г., 2,8% през 2025 г. и 2,2% през 2026 г. Енергийните стоки ще имат отрицателен принос към инфлацията, дължащ се на очакваното поевтиняване на транспортните горива. Параметрите на Бюджет 2024 и АСБП за периода 2024-2026 г. са разработени в рамките на Маастрихтските критерии, като за сектор „Държавно управление“ дефицитът е съответно 2,9% от БВП за 2024 г., 3,0% от БВП за 2025 г. и 2,5% от БВП за 2026 г. Планираната консолидация на дефицита на сектор „Държавно управление“ до 2026 г. се постига въпреки значителния ефект от отразяването в разходната част на очакваните доставки в сектора на отбраната през 2025 г. при вече отчетени касови разходи през предходни години. По този нач

  прочети цялата

Достъпност