Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет:

Изработване на помощни планове, планове на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях, в графичен и цифров вид, на земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ - местности Гюнюзя и Башчардак в землището на град Сливен, област Сливен

Обява
[ Дата на публикуване: 30 август 2016 г., размер на файла: 207.24kB ]

Документация
[ Дата на публикуване: 30 август 2016 г., размер на файла: 532.42kB ]

Техническо задание м. Башчардак
[ Дата на публикуване: 30 август 2016 г., размер на файла: 104.35kB ]

Техническо задание м. Гюнюзя
[ Дата на публикуване: 30 август 2016 г., размер на файла: 106.02kB ]

Образци
[ Дата на публикуване: 30 август 2016 г., размер на файла: 105.43kB ]

Удължаване на срока
[ Дата на публикуване: 13 септември 2016 г., размер на файла: 301.56kB ]

Протокол на комисията № 1 / 19.09.2016г.
[ Дата на публикуване: 29 септември 2016 г., размер на файла: 886.17kB ]

Доклад
[ Дата на публикуване: 29 септември 2016 г., размер на файла: 805.55kB ]

Договор
[ Дата на публикуване: 14 октомври 2016 г., размер на файла: 7.88MB ]

Достъпност