Профил на купувача

Публична покана с предмет:

Доставка на горивни материали чрез системи за зареждане при безналично плащане (бензинови горива A 95 H, A 98 H и дизелово гориво) за автомобилите на Областна администрация Сливен

Публична покана за доставка на горива [ Размер на файла: 74.08kB ]

Документация за участие [ Размер на файла: 102.50kB ]

Достъпност