Профил на купувача

Публична покана с предмет:

Планово почистване на речни участъци с нарушена проводимост извън урбанизираните територии в област Сливен с цел, предотвратяване вредното въздействие на водите.

Публична покана за участие в почистване на речни участъци [ Размер на файла: 120.00kB ]
Посочената в поканата прогнозна стойност е без ДДС

Документация за участие [ Размер на файла: 360.00kB ]

Приложения:

Почистване [ Размер на файла: 90.86kB ]

Снимки [ Размер на файла: 4.88MB ]

Схеми [ Размер на файла: 7.44MB ]

План за безопасност и здраве [ Размер на файла: 45.54kB ]

Достъпност