Профил на купувача

Обществена поръчка с предмет:

Изработване на помощни планове, планове на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях, в графичен и цифров вид на земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в § 4 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) на територията на общини Сливен и Нова Загора, област Сливен, по три обособени позиции.

Обява
[ Дата на публикуване: 11 август 2017 г., 13:21:01, размер на файла: 237.88kB ]

Документация
[ Дата на публикуване: 11 август 2017 г., 13:21:09, размер на файла: 384.21kB ]

Проект на договор
[ Дата на публикуване: 11 август 2017 г., 13:21:12, размер на файла: 462.06kB ]

Техническо задание- обособена позиция 1

гр. Сливен м. Дефилето
[ Дата на публикуване: 11 август 2017 г., 13:21:15, размер на файла: 124.82kB ]

гр. Сливен м. Селището и м. Гаговец
[ Дата на публикуване: 11 август 2017 г., 13:21:15, размер на файла: 133.33kB ]

м. Сотиря
[ Дата на публикуване: 11 август 2017 г., 13:21:15, размер на файла: 1.11MB ]

Техническо задание- обособена позиция 2

с. Чинтулово
[ Дата на публикуване: 11 август 2017 г., 13:21:17, размер на файла: 130.40kB ]

с. Гергевец
[ Дата на публикуване: 11 август 2017 г., 13:21:17, размер на файла: 1.18MB ]

с. Николаево
[ Дата на публикуване: 11 август 2017 г., 13:21:17, размер на файла: 1.09MB ]

с. Селеминово
[ Дата на публикуване: 11 август 2017 г., 13:21:17, размер на файла: 109.84kB ]

Техническо задание- обособена позиция 3
[ Дата на публикуване: 11 август 2017 г., 13:21:21, размер на файла: 120.99kB ]

Образци
[ Дата на публикуване: 11 август 2017 г., 13:21:24, размер на файла: 155.15kB ]

Протоколо №1
[ Дата на публикуване: 05 септември 2017 г., 14:30:23, размер на файла: 610.49kB ]

Протоколо №2
[ Дата на публикуване: 15 септември 2017 г., 17:59:38, размер на файла: 215.78kB ]

Протоколо №3
[ Дата на публикуване: 02 октомври 2017 г., 14:42:48, размер на файла: 139.90kB ]

Протоколо №4
[ Дата на публикуване: 06 октомври 2017 г., 15:55:25, размер на файла: 176.63kB ]

Доклад
[ Дата на публикуване: 12 октомври 2017 г., 14:41:02, размер на файла: 356.09kB ]

Договор по обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 31 октомври 2017 г., 14:25:55, размер на файла: 477.43kB ]

Приложения към Договор по обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 31 октомври 2017 г., 14:26:47, размер на файла: 467.17kB ]

Договор по обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 31 октомври 2017 г., 14:27:24, размер на файла: 474.60kB ]

Приложения към Договор по обособена позиция № 2
[ Дата на публикуване: 31 октомври 2017 г., 14:28:09, размер на файла: 518.65kB ]

Договор по обособена позиция № 3
[ Дата на публикуване: 31 октомври 2017 г., 14:28:53, размер на файла: 475.12kB ]

Приложения към Договор по обособена позиция № 3
[ Дата на публикуване: 31 октомври 2017 г., 14:29:33, размер на файла: 325.23kB ]

Достъпност