Регионален съвет за развитие

Протокол и приложения от заседание на Регионалния съвет за развитие на "Югоизточен регион", проведено на 15.05.2024

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.Протокол

2.Решение на РСР

3.Оценителна таблица

Достъпност