Областна епизоотична комисия

Председател: Камен Костов – заместник областен управител на област Сливен; ;

Секретар: д-р Пламен Пенчев - директор на ОДБХ – Сливен;

Членове:

1.Д-р Стефан Дренски – началник отдел „Здравеопазване на животните" към ОДБХ -  Сливен;

 1. Д-р Васил Върбанов – началник отдел „Контрол по храните“ към ОДБХ - Сливен;
 2. Д-р Петя Балулова - директор на Регионална здравна инспекция - Сливен;
 3. Д-р Даниела Калева - директор на Дирекция „Надзор на заразните болести" при Регионална здравна инспекция - Сливен;
 4. Янка Стефанова – началник отдел в Изпълнителна агенция по селекция и репродукция  в животновъдството, отдел Източен център по репродукция и анализ - Сливен;
 5. Тодор Братанов – директор в Областна дирекция Земеделие - Сливен;
 6. Инж. Златка Азманова – директор в Регионална дирекция по горите – Сливен;
 7. Старши комисар Димитър Величков – директор в Областна дирекция на МВР Сливен;
 8. Стоян Димитров – директор на ТД на ДАНС – Сливен;
 9. Митко Иванов – директор в Областно пътно управление Сливен;
 10. Веселин Василев - инспектор в Областна дирекция на МВР – Сливен, сектор „Противодействие на икономическата престъпност”;
 11. Иван Георгиев – началник на сектор „Превантивна и контролна дейност“ в Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ -  Сливен;
 12. Инж.  Светослав Петров Аврамов – ръководител на Ловно рибарско дружество -  Сливен;
 13. Д-р Валентин Вълев – ръководител отдел качествен контрол „Биофарм инженеринг“ АД;
 14. Д-р Константин Камборлиев – председател на БВС Сливен

Правила за дейността на Областна епизоотична комисия 

Достъпност