Областна епизоотична комисия

Председател: Маринчо Христов – областен управител на област Сливен;
Секретар: д-р Димо Кондев –директор на ОДБХ – Сливен;
Членове:
1.Д-р Веселин Василев – гл. инсп. „Здравеопазване на животните" към ОДБХ - Сливен;
2.Д-р Васил Върбанов – началник отдел „Контрол по храните“ към ОДБХ - Сливен;
3.Д-р Николина Иванова –директор на Регионална здравна инспекция - Сливен;
4.Д-р Даниела Калева - директор на Дирекция „Надзор на заразните болести" при Регионална здравна инспекция - Сливен;
5.Янка Стефанова – началник отдел в Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството, отдел Източен център по репродукция и анализ - Сливен;
6.Тодор Братанов – директор в Областна дирекция Земеделие - Сливен;
7.Инж. Неделин Недков – директор в Регионална дирекция по горите – Сливен;
8.Старши комисар Димитър Величков – директор в Областна дирекция на МВР Сливен;
9.Стоян Димитров – директор на ТД на ДАНС – Сливен;
10.Митко Иванов – директор в Областно пътно управление Сливен;
11.Веселин Василев - инспектор в Областна дирекция на МВР – Сливен, сектор „Противодействие на икономическата престъпност”;
12.инсп. Димитър Сяров – началник сектор ПКД в РДПБЗН – Сливен.
13.Инж. Светослав Петров Аврамов – ръководител на Ловно рибарско дружество - Сливен;
14.Д-р Валентин Вълев – ръководител отдел качествен контрол „Биофарм инженеринг“ АД;
15.Д-р Константин Камборлиев – председател на БВС Сливен.

Правила за дейността на Областна епизоотична комисия 

Достъпност