Областен съвет за развитие на област Сливен

Председател: Чавдар Божурски - областен управител на област Сливен;

Заместник-председател:  - заместник областен управител на област Сливен;

Секретар: Женя Андонова – главен експерт в Дирекция АКРРДС, Областна администрация Сливен

Постоянни членове:

1.Стефан Радев - кмет на община Сливен;

2.Галя Захариева – кмет на община Нова Загора;

3.Коста Каранашев - кмет на община Котел;

4.Мария Гвоздейкова - Златева - кмет на община Твърдица;

5.Христо Котов - представител на Общински съвет Сливен /Даниел Петров - представител на Общински съвет Сливен, заместник на постоянния член Христо Котов/;

6.Георги Николов - представител на Общински съвет Нова Загора;

7.Исмаил Садък - представител на Общински съвет Котел;

8.Светла Георгиева - представител на Общински съвет Твърдица;

9.Тодор Иванов - председател на РС Сливен на КНСБ;

10.Емил Петков – председател на СРС „Подкрепа” Сливен;

11.Радостин Койчев – заместник-председател на УС на Сливенска търговско-промишлена палата;

12.Панайот Хаджииванов – председател на Индустриална стопанска асоциация Сливен;

13.Валентина Колева – представител на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България;

14.Драгомир Драгиев – представител на Асоциацията на индустриалния капитал в България;

15.Стефка Шевкенова - представител на Съюза за стопанска инициатива.

Като членове на съвета с право на глас при обсъждане на въпроси, отнасящи се до тяхната компетентност, участват и ръководителите на териториалните звена на централната изпълнителна власт на територията на областта по писмена покана на председателя на Областния съвет за развитие.

Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие 2024

Протокол 29 от заседание на Областния съвет за развитие

Достъпност