Областен съвет за развитие на област Сливен

Председател: Чавдар Божурски - областен управител на област Сливен;
Заместник председател: Камен Костов - заместник областен управител на област Сливен;
Секретар: Женя Андонова – главен експерт в Дирекция АКРРДС, Областна администрация Сливен
Постоянни членове:
1. Стефан Радев - кмет на община Сливен;
2. Николай Грозев - кмет на община Нова Загора;
3. Коста Каранашев - кмет на община Котел;
4. Атанас Атанасов - кмет на община Твърдица;
5. Керанка Стамова - представител на Общински съвет Сливен /Евгени Митев - представител на Общински съвет Сливен, заместник на постоянния член Керанка Стамова/;
6. Живко Демирев - представител на Общински съвет Нова Загора;
7. Тошко Врачев - представител на Общински съвет Котел;
8. Мирослав Дяков - представител на Общински съвет Твърдица;
9. Тодор Иванов - председател на РС Сливен на КНСБ;
10. Велин Зехирев – заместник- председател на СРС „Подкрепа” Сливен;
11. Радостин Койчев – заместник председател на УС на Сливенска търговско-промишлена палата;
12. Панайот Хаджииванов – председател на Индустриална стопанска асоциация Сливен;
13. Валентина Колева – представител на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България;
14. Драгомир Драгиев – представител на Асоциацията на индустриалния капитал в България;
15. Стефка Шевкенова - представител на Съюза за стопанска инициатива

Като членове на съвета с право на глас при обсъждане на въпроси, отнасящи се до тяхната компетентност, участват и ръководителите на териториалните звена на централната изпълнителна власт на територията на областта.

 Правилник за прилагане на Закон за регионалното развитие 

Достъпност