Областен съвет за развитие на област Сливен

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН
Председател: Маринчо Христов - областен управител на област Сливен;
Заместник-председател: Чавдар Божурски - заместник областен управител на област Сливен;
Секретар: Женя Андонова – главен експерт в Дирекция АКРРДС, Областна администрация Сливен
Постоянни членове:
1.Стефан Радев - кмет на община Сливен;
2.Галя Захариева – кмет на община Нова Загора;
3.Коста Каранашев - кмет на община Котел;
4.Атанас Атанасов - кмет на община Твърдица;
5.Керанка Стамова - представител на Общински съвет Сливен /Евгени Митев - представител на Общински съвет Сливен, заместник на постоянния член Керанка Стамова/;
6.Живко Демирев - представител на Общински съвет Нова Загора;
7.Тошко Врачев - представител на Общински съвет Котел;
8.Мирослав Дяков - представител на Общински съвет Твърдица;
9.Тодор Иванов - председател на РС Сливен на КНСБ;
10.Велин Зехирев – заместник- председател на СРС „Подкрепа” Сливен;
11.Радостин Койчев – заместник-председател на УС на Сливенска търговско-промишлена палата;
12.Панайот Хаджииванов – председател на Индустриална стопанска асоциация Сливен;
13.Валентина Колева – представител на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България;
14.Драгомир Драгиев – представител на Асоциацията на индустриалния капитал в България;
15.Стефка Шевкенова - представител на Съюза за стопанска инициатива.
Като членове на съвета с право на глас при обсъждане на въпроси, отнасящи се до тяхната компетентност, участват и ръководителите на териториалните звена на централната изпълнителна власт на територията на областта.

 Правилник за прилагане на Закон за регионалното развитие 

Достъпност