Областен съвет по сигурност

Председател: Минчо Афузов – Областен управител на Област Сливен;
Зам. председател: Антоний Андонов – Заместник областен управител на област Сливен;
Секретар: Валентин Мишев – Главен специалист по Отбранително-мобилизационна подготовка в дирекция АПОФУС на Областна администрация Сливен;
Членове:
1.Кирил Аврамов – Главен секретар в Областна администрация Сливен;
2.Мартина Златева – Директор на дирекция АКРРДС в Областна администрация Сливен;
3.Старши комисар Димитър Величков – Директор на Областна дирекция на МВР Сливен;
4.Комисар Владимир Демирев – Директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР Сливен;
5.Полковник Любомир Вачев – Командир на военно формирование 22220 – Сливен;
6.Стоян Димитров – Директор на ТД „Национална сигурност” – Сливен;
7.Полковник Митко Митев – Директор на РС „Военна полиция“ – Сливен;
8.Подполковник Иван Иванов – Началник на Военно окръжие II степен – Сли-вен;
9.Д-р Николина Иванова – ЗА Директор на Регионална здравна инспекция – Сливен;
10.Д-р Василиса Симеонова – Директор на ЦСМП – Сливен;
11.Д-р Димо Кондев – ЗА Директор на Областна дирекция по безопасност на хра-ните – Сливен.

Достъпност