Областен съвет по сигурност

Председател: Чавдар Божурски – Областен управител на Област Сливен;

Зам. председател: Камен Костов - Заместник областен управител на Област Сливен;

Секретар: Веселин Вълчев – Главен специалист по Отбранително-мобилизационна подготовка в дирекция АПОФУС на Областна администрация Сливен;

Членове:

1.Кирил Аврамов – Главен секретар в областна администрация Сливен;

2.Мартина Златева – Директор на дирекция АКРРДС в областна администрация Сливен;

3.Старши комисар Димитър Величков – Директор на Областна дирекция на МВР Сли-вен;

4.Комисар Владимир Демирев – Директор на Регионална дирекция „Пожарна безопас-ност и защита на населението” – МВР Сливен;

5.Полк. Любомир Вачев – Командир на военно формирование 22220 – Сливен;

6.Стоян Димитров – Директор на ТД „Национална сигурност” – Сливен;

7.Полк. Веселин Георгиев- Директор на РС "Военна полиция"- Сливен

8.Подп. Иван Иванов – Началник на Военно окръжие - Сливен;

9.Д-р Петя Балулова – Директор на Регионална здравна инспекция – Сливен;

10.Д-р Василиса Симеонова – Директор на ЦСМП – Сливен;

11.Д-р Пламен Пенчев- Директор на Областна дирекция по безопасност на храните- Сливен

Достъпност