Областен обществен съвет за противодействие и борба с корупцията в област с административен център гр. Сливен

Председател: Областен управител
Заместник-председател: Заместник областен управител
Секретар: представител на Областна администрация Сливен
Членове:
1.Представител на Областна дирекция на МВР – Сливен
2.Педставител на Окръжен съд – Сливен
3.Представител на Окръжна прокуратура – Сливен
4.Представител на Национална агенция за приходите, Териториална дирекция Бургас
5.Представител на Агенция за държавна финансова инспекция
6.Представител на Агенция митници, Териториална дирекция Южна морска
7.Представител на Регионално управление на образованието – Сливен
8.Представител на Регионална Дирекция за национален строителен контрол – Сливен
9.Представител на Районна здравноосигурителна каса – Сливен
10.Педставител на Регионална здравна инспекция – Сливен
11.Представител на Областен отдел “Автомобилна администрация“ – Сливен
12.Представител на Българска телеграфна агенция – Сливен
13.Представител на в-к „Сливенски новини“
14.Представител на Дарик Радио Сливен
15.Представител на Сливенска търговско – промишлена палата
16.Представител на Община Сливен
17.Представител на Община Нова Загора
18.Представител на Община Котел
19.Представител на Община Твърдица

1.Решение на Министерски съвет от 19 март 2021 г.
2.Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията 2021-2027 г.
3.Пътна карта за изпълнение на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията 2021-2027 г.
4.Анализ на изпълнението на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията 2015-2020 г.

 

Достъпност