Областен съвет за намаляване на риска от бедствия

Председател: Чавдар Божурски – Областен управител на област Сливен.

Зам. председател: Комисар Владимир Демирев – Директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Сливен;

Секретар на съвета: Веселин Вълчев – Главен специалист по ОМП в дирекция АПОФУС, областна администрация – Сливен.

Членове:

1.Камен Костов – Заместник областен управител на област Сливен;

2.Кирил Аврамов – Главен секретар на Областна администрация Сливен;

3.Мартина Златева – Директор на дирекция АКРРДС в Областна администрация Сливен;

4.Старши комисар Димитър Величков – Директор на Областна дирекция на МВР Сливен;

5.Полковник Любомир Вачев – Командир на военно формирование 22220 – Сливен;

6.Стоян Димитров – Директор на ТД „Национална сигурност” Сливен;

7.Д-р Петя Балулова – Директор на Регионална здравна инспекция Сливен;

8.Д-р Василиса Симеонова – Директор на Център за спешна медицинска помощ Сливен;

9.Севдалин Рашев – Управител на „В и К” ООД Сливен

10.Митко Иванов – Директор на Областно пътно управление Сливен;

11.Марин Дамянов– Началник на Областен отдел „Контролна дейност-ДАИ” Сливен;

12.Пламен Иванов – Управител на „Напоителни системи” Сливен;

13.Георги Дончев – Директор на Регионална дирекция по горите Сливен;

14.Тодор Братанов – Директор на Областна дирекция „Земеделие” Сливен;

15.Д-р Пламен Пенчев – Директор на Областна дирекция по безопасност на храните Сливен;

16.Снежана Генова – Началник регионален отдел Сливен в РДНСК – югоизточен район;

17.Ирена Иванова – Директор на дирекция „Инспекция по труда” Сливен;

18.Д-р Моника Сярова – Директор на Областен съвет на БЧК Сливен;

19.Румен Узунов – Ръководител МЕПР – Сливен;

20.Любомир Захариев – Заместник кмет на община Сливен;

21.Севдалин Спасов – Старши експерт – „ОМП и УК “ община Нова Загора;

22.Шериф Куванджъ – Заместник кмет на община Котел;

23.Йордан Йорданов – Мл. специалист на пункт за управление община Твърдица;

24.Станимир Комбалов – Общински съветник община Сливен;

25.Захари Захариев – Общински съветник община Нова Загора;

26.Диан Харизанов – Общински съветник община Котел;

27.Дончо Михайлов – Общински съветник община Твърдица;

Достъпност