Областен съвет за намаляване на риска от бедствия

Председател: Минчо Афузов – Областен управител на област Сливен.
Зам. председател: Комисар Владимир Демирев – Директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Сливен;
Секретар на съвета: Валентин Мишев – Главен специалист по отбранително-мобилизационна подготовка в областна администрация – Сливен.
Членове:
1.Антоний Андонов – Заместник Областен управител на област Сливен.
2.Кирил Аврамов – Главен секретар на Областна администрация Сливен.
3.Мартина Златева – Директор на дирекция АКРРДС в Областна администрация Сливен.
4.Старши комисар Димитър Величков – Директор на Областна дирекция на МВР Сливен.
5.Полковник Любомир Вачев – Командир на военно формирование 22220 – Сливен.
6.Стоян Димитров – Директор на ТД „Национална сигурност” Сливен.
7.Д-р Николина Иванова – И. Д. Директор на Регионална здравна инспекция Сливен.
8.Д-р Василиса Симеонова – Директор на Център за спешна медицинска помощ Сливен.
9.Инж. Севдалин Рашев – Управител на „В и К” ООД Сливен.
10.Инж. Митко Иванов – Директор на Областно пътно управление Сливен.
11.Инж. Марин Дамянов – Началник на Областен отдел „Автомобилна администрация” Сливен.
12.Инж. Стефан Щилиянов – Управител на „Напоителни системи” Сливен.
13.Инж. Неделин Недков – Директор на Регионална дирекция по горите Сливен.
14.Тодор Братанов – Директор на Областна дирекция „Земеделие” Сливен.
15.Д-р Димо Кондев – И. Д. Директор на Областна дирекция по безопасност на храните Сливен.
16.Инж. Снежанка Генова – Началник на Регионална дирекция за национален строителен контрол.
17.Ирена Иванова – Директор на Дирекция „Инспекция по труда” Сливен.
18.Д-р Моника Сярова – Директор на Областен съвет на БЧК Сливен.
19.Инж. Румен Узунов – Ръководител МЕПР – Сливен.
20.Камен Костов – Заместник кмет на Община Сливен.
21.Севдалин Спасов – Старши експерт „ОМП и УК“ в община Нова Загора.
22.Шериф Куванджъ – Заместник кмет на Община Котел.
23.Йордан Йорданов – Старши специалист ОМП в Община Твърдица.
24.Станимир Комбалов – Общински съветник Община Сливен.
25.Захари Захариев – Общински съветник Община Нова Загора.
26.Диан Харизанов – Общински съветник Община Котел.
27.Данчо Михайлов – Общински съветник Община Твърдица.

Заповед РД-11-01-070 от 25.08.2022 г. [ Дата на публикуване: 03 септември 2022 г., 11:30:19 ]

Достъпност