Областен съвет за намаляване на риска от бедствия

Председател: Г-н Чавдар Божурски – областен управител на област Сливен.
Заместник председател: Комисар Денчо Чомаков – директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Сливен.
Секретар: Г-н Валентин Мишев – главен специалист по отбранително-мобилизационна подготовка в Областна администрация – Сливен.
Членове:
1.– заместник областен управител на област Сливен.
2.Г-н Кирил Аврамов – главен секретар на Областна администрация Сливен.
3.Г-жа Мартина Златева – директор на дирекция „АКРРДС“ в Областна администрация Сливен.
4.Комисар Димитър Кикьов – началник на отдел „Охранителна полиция“ при Областна дирекция на МВР Сливен.
5.Полковник Любомир Вачев – командир на военно формирование 22220 – Сливен.
6.Г-н Стоян Димитров – директор на ТД „Национална сигурност” Сливен.
7.Г-жа Стефка Николаева Шевкенова - Пашова – представител на Общински съвет - Сливен.
8.Г-н Захари Захариев – представител на Общински съвет Нова Загора.
9.Г-н Али Чобанов – представител на Общински съвет Котел.
10.Г-н Петко Ненов – представител на Общински съвет Твърдица.
11.Г-н Румен Иванов – заместник кмет на община Сливен по „Финанси и общинска икономика“.
12.Г-н Севдалин Спасов – старши експерт „ЗНОМП“ в община Нова Загора.
13.Г-н Живко Няголов – главен специалист „ОМП и УК“ в община Котел.
14.Г-н Йордан Йорданов – старши специалист „ОМП“ в община Твърдица.
15.Д-р Николина Иванова – директор на Регионална здравна инспекция Сливен.
16.Д-р Василиса Симеонова – директор на Център за спешна медицинска помощ Сливен.
17.Д-р Кристиана Добрева-Станкова – началник на Регионално управление на образованието - Сливен.
18.Д-р Моника Сярова – директор на Областен съвет на БЧК Сливен.
19.Инж. Велико Стефанов - представител на Югоизточно държавно предприятие Сливен.
20.Инж. Пламен Трифонов – управител на „В и К” ООД Сливен.
21.Инж. Митко Иванов – директор на Областно пътно управление Сливен.
22.Инж. Марин Дамянов – началник на Областен отдел „Автомобилна администрация” Сливен.
23.Инж. Иван Видинов – главен инженер в „Напоителни системи” Сливен, клон Средна Тунджа.
24.Инж. Неделин Недков – директор на Регионална дирекция по горите Сливен.
25.Инж. Румен Узунов – ръководител отдел Сливен към ЕСО ЕАД.
26.Инж. Светлан Динев – ръководител отдел Сливен към „Електроразпределение Юг“ ЕАД.
27.Г-жа Ирена Иванова – директор на Дирекция „Инспекция по труда” Сливен.
28.Г-н Тодор Братанов – директор на Областна дирекция „Земеделие” Сливен.
29.Д-р Димо Кондев – директор на Областна дирекция по безопасност на храните Сливен.
30.Г-н Георги Вишнаров - директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ Сливен.
31.Инж. Снежанка Генова – началник на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Сливен.

Заповед РД11-10-004 18.01.2024 ОСНРБ [ Дата на публикуване: 31 януари 2024 г., 11:27:49 ]

Достъпност