Комисия по предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана

Председател- Чавдар Божурски- областен управител

Членове: Мартина Златева- директор на Дирекция АКРРДС в Областна администрация Сливен

Цветелина Калоянова- старши експерт в Дирекция АКРРДС в Областна администрация Сливен

Достъпност