Декларации на Областна Администрация Сливен във връзка със закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси по член 12 точка 2, във връзка с член 14

Антония Желева

Ваня Карчева

Женита Стайкова

Женя Андонова

Иван Стефанов

Кирил Аврамов

Мартина Димитрова

Стела Стоянова

Цветелина Калоянова

Достъпност