Декларации на Областна Администрация Сливен във връзка със закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси по член 12 точка 2, във връзка с член 14

Антония Желева

Валя Радева

Веселин Вълчев

Веселин Вълчев

Ваня Карчева

Даниела Вълева

Даниела Тенева

Женита Стайкова

Женя Андонова

Иван Иванов

Иван Стефанов

Ивета Петрова

Кирил Аврамов

Мариана Пенева

Мартина Димитрова

Михаела Кутийска

Стефка Иванова

Стела Стоянова

Цветелина Калоянова

Достъпност