Декларации на Областна Администрация Сливен във връзка със закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси по член 12 точка 1

Антония Желева

Валя Радева

Ваня Карчева

Веселин Вълчев

Веселин Вълчев

Даниела Вълева

Даниела Тенева

Женита Стайкова

Женя Андонова

Иван Иванов

Иван Стефанов

Кирил Аврамов

Мариана Пенева

Мартина Димитрова

Михаела Кутийска

Стефка Иванова

Стела Стоянова

Цветелина Калоянова

Достъпност