Областният управител бе гост на отченото събрание на Административен съд-Сливен

28.02.2024 15:30
Отчетно събрание на Административен съд-Сливен

На 27 февруари (вторник) се проведе Годишно отчетно събрание на съдиите и служителите от Административен съд-Сливен, гости на което бяха областният управител инж. Маринчо Христов, съдия Георги Чолаков- Председател на Върховния административен съд, съдия Йовка Дражева-Председател на Пето отделение във Върховен Административен съд, Мартин Данчев-Председател на Окръжен съд Сливен, Окръжният прокурор на Сливен - Веселин Гангалов, Ана Димитрова - Председател на Районен съд Сливен, адвокат Лидия Атанасова – Председател на Адвокатска колегия Сливен.

Пред гостите в зала 207 на Административния съд-Сливен, действащият председател на структурата Слав Бакалов представи отчетен доклад за 2023г.

790 е общия брой на делата разгледани в Административен съд Сливен през изминалата година, като от тях 665 е броя на свършените дела, а 83 % от делата приключват в срок до 3 месеца. Броят на несвършените дела през отчетния период е 125, като причина за това е значителният брой административни дела постъпили през четвъртото тримесечие. Обжалваните съдебни актове са 211 бр. от общо 607 бр. подлежащи на обжалване. След касационна проверка за същия период са се върнали 171 бр. дела, от които 147 бр. по обжалване на решения и 24 бр. по обжалване на определения.

От атакуваните пред горната инстанция и върнати през отчетния период 147 броя решения, 106 от тях са потвърдени, 32 са отменени изцяло, а 9 са отменено частично. От обжалваните и върнати 24 бр. определения, 15 броя са потвърдени, 8 броя са отменени изцяло и 1 бр. са отменени частично.

Потвърдените от горната инстанция актове спрямо върнатите през отчетния период дела са 71 %. За сравнение с предходните три години този показател е бил: за 2020 г. – 71 % и за 2021 г. – 78 %, за 2022 година – 74 %

От изнесените данни стана ясно, че 2023 г е била успешна за Административен съд-Сливен, като през новата отчетна година и магистратите, и служителите продължават да полагат необходимите усилия, за да приключват своевременно и качествено образуваните делата.

В края на доклада, председателят на Административния съд благодари на всички съдии и съдебни служители за положените усилия и всеотдайност, както и за постигнатите добри резултати.

Поздравления бяха отправени и от председателят на Върховен административен съд Георги Чолаков и председателя на Пето отделение във Върховен Административен съд- съдия Йовка Дражева.


Снимки:

Достъпност