Работна среща за обсъждане на проблеми с обхващане на децата от община Твърдица в образователната система

12.02.2024 11:31
среща

Областният управител Маринчо Христов проведе работна среща за обсъждане на специфични за община Твърдица проблеми с цел намаляване процента на отпаднали от образователната система деца и ученици. Срещата се състоя на 09 февруари 2024 г. в Областна администрация Сливен с участието на кмета на Община Твърдица Мария Гвоздейкова – Златева, началника на Регионално управление на образованието – Сливен Кристиана Добрева – Станкова, и Дина Димитрова - старши експерт по предучилищно образование в Регионално управление на образованието – Сливен.

В рамките на срещата бяха обсъдени проблеми, свързани с обхващане и предотвратяване на отпадането от образователната система на децата и учениците в община Твърдица, ранните бракове и раждания, трудностите при намиране на педагогически и други специалисти, задържането и включването на децата в детска градина от най-ранна възраст, мотивирането на хората относно важността на образованието, запазване на образователните институции в малките населени места.

Дискутирани бяха възможните мерки за справяне с проблемите в тази насока, както и бъдещото взаимодействие между институциите.


Снимки:

Достъпност