Заповед № РД-11-12-003/09.01.2023 г. на Областен управител на област Сливен за определяне на купувач за продажба на имот

10.01.2023 07:29

Заповед № РД-11-12-003/09.01.2023 г. на Областен управител на област Сливен за определяне на купувач след проведен електронен търг за продажба на имот – частна държавна собственост.


Прикачени файлове:

Заповед № РД-11-12-003 от 09.01.2023 г.

Достъпност