Заповед № РД-11-12-002/09.01.2023 г. на Областен управител на област Сливен за определяне на купувач за продажба на имот

10.01.2023 07:26

Заповед № РД-11-12-002/09.01.2023 г. на Областен управител на област Сливен за определяне на купувач след проведен електронен търг за продажба на имот – частна държавна собственост.


Прикачени файлове:

Заповед № РД-11-12-002 от 09.01.2023 г.

Достъпност