Последни новини

123
26.05.2022 17:47

Областният управител Веселин Вълчев проведе заседание на Областна комисия по безопасност на движението по пътищата

Областният управител Веселин Вълчев проведе заседание на Областна комисия по безопасност на движението по пътищата. Участие в заседанието взеха представителите на другите институции, агенции и неправителствени организации от региона. Чрез видеоконферентна връзка специален гост на заседанието бе г-н Бразилов, представител на Държавна агенция Безопасност на движението по пътищата

На заседанието бе приета текуща обобщена информация за първото тримесечие на 2022 г. за дейността на комисията и динамиката на пътнотранспортния травматизъм в региона. Обсъдено бе провеждането на областно учение „3а реакция при настъпило пътнотранспортно произшествие". Коментирани бяха и идеи и предложения за отбелязване на 29 юни - Националния ден на безопасността на движението по пътищата.

Г-н Вълчев повдигна и въпросa за опасното кръгово кръстовище при с. Тополчане. Коментирани бяха и дейностите по ремонта на пътя при с. Стара река, както и новото кръгово кръстовище на входа на Сливен от към Нова Загора, въвеждането му в експлоатация и регулирането му.

Достъпност