Областен съвет по условия на труд

Председател:  – заместник областен управител;
Секретар: Цветелина Калоянова – старши експерт в Областна администрация Сливен;
Членове:
1.Стела Стоянова – главен счетоводител в Областна администрация Сливен;
2.Женя Андонова – главен експерт в Областна администрация Сливен;
3.Павел Дончев – старши експерт в Областна администрация Сливен;
4.Иван Иванов – старши юрисконсулт в Областна администрация Сливен;
5.Ваня Сотирова – главен експерт в Областна администрация Сливен;
6.Панайот Хаджииванов – председател на Индустриална стопанска асоциация Сливен;
7.Радостин Койчев – заместник-председател на Сливенска търговско-промишлена палата;
8.Д-р Валентина Колева – регионален представител на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България;
9.Драгомир Драгиев – експерт в Асоциация на индустриалния капитал в България
10.Стефка Шевкенова – представител на Съюз за стопанска инициатива;
11.инж. Донка Йорданова – експерт, Регионален съвет на КНСБ;
12.Камелия Зарева – регионален секретар на СРС „Подкрепа” Сливен.

Правилник за дейността на Областния съвет по условия на труд 

Достъпност