Областен съвет по условия на труд

Председател: Пепа Генчева – заместник областен управител;

Секретар: Цветелина Калоянова – старши експерт в Областна администрация Сливен;

Членове:

1.Стела Стоянова — главен счетоводител в Областна администрация Сливен;
2.Женя Андонова — главен експерт в Областна администрация Сливен;
З.Павел Дончев — старши експерт в Областна администрация Сливен;
4.Даниела Тенева — старши юрисконсулт в Областна администрация Сливен;
5.Ваня Карчева — главен експерт в Областна администрация Сливен;
6.Панайот Хаджииванов — председател на Индустриална стопанска асоциация Сливен;
7.Радостин Койчев — заместник-председател на Сливенска тьрговско-промишлена палата;
8.Д-р Валентина Колева регионален представител на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България;
9.Драгомир Драгиев — експерт в Асоциация на индустриалния капитал в България
10.Стефка Шевкенова — представител на Сьюз за стопанска инициатива;
11.инж. Донка Иорданова — експерт, Регионален съвет на КНСБ;
12.Камелия Зарева — регионален секретар на СРС „Подкрепа” Сливен.

Правилник за дейността на Областния съвет по условия на труд 

Достъпност