Областен съвет по условия на труд

Председател: Димитринка Петкова – заместник областен управител;

Секретар: Цветелина Калоянова – младши експерт в Областна администрация Сливен;

Членове:

1. Стела Стоянова – главен счетоводител в Областна администрация Сливен;

2. Женя Андонова – главен експерт в Областна администрация Сливен;

3. Милена Панайотова – специалист в Областна администрация Сливен;

4. Даниела Тенева – старши юрисконсулт в Областна администрация Сливен;

5. Ваня Карчева – главен експерт в Областна администрация Сливен;

6. Панайот Хаджииванов – председател на Индустриална стопанска асоциация Сливен;

7. Радостин Койчев – заместник-председател на Сливенска търговско-промишлена палата;

8. Д-р Валентина Колева – регионален представител на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България;

9. Драгомир Драгиев – експерт в Асоциация на индустриалния капитал в България;

10. Стефка Шевкенова – представител на Съюз за стопанска инициатива;

11. инж. Донка Йорданова – експерт, Регионален съвет на КНСБ;

12. Камелия Зарева – регионален секретар на СРС „Подкрепа” Сливен.

Правилник за дейността на Областния съвет по условия на труд 

Достъпност