Областен съвет по енергийна ефективност

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Чавдар Божурски, областен управител на област Сливен

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Камен Костов, заместник - областен управител на област Сливен

Секретар на съвета: инж. Мартина Златева, директор на дирекция АКРРДС в ОА Сливен

ЧЛЕНОВЕ:

1.инж.Павлина Каравелова - мл.експерт в отдел „Общинска инфраструктура”, община Сливен;

2.Тони Димитрова - директор на дирекция „Регионално развитие и стопанска политика“, община Нова Загора;

3.инж. Райна Раковска - гл.експерт „Градоустройство, архитектура и строителство“, община Котел;

4.Стилян Светиев - гл. експерт „Европейски програми и проекти“ в община Твърдица;

5.инж.Ивелина Пирушкина - гл.експерт в териториално звено на АУЕР Югоизточен район;

6.Цено Георгиев - представител на ЕВН България;

7.Динко Атанасов - представител на ЕВН България;

8.проф. д-р инж. Петър Костов - представител на ИПФ Сливен към ТУ-София;

9.инж. Петрана Нанева - управител на Регионален инсталационен съюз Сливен и Ямбол;

10.Тодор Начев - председател на Българска асоциация за вятърна енергия Сливен

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

Достъпност