Заповед № РД-11-08-003/10.06.2024 г. за учредяване на право на прокарване през поземлени имоти, в полза на „Електроразпределение Юг“ ЕАД.

10.06.2024 16:20

Заповед № РД-11-08-003/10.06.2024 г. на Областен управител на област Сливен за учредяване на право на прокарване през поземлени имоти, находящи се в гр. Твърдица, в полза на „Електроразпределение Юг“ ЕАД.


Прикачени файлове:

Заповед РД-11-08-003 от 10.06.2024 г.

Достъпност