Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в Област Сливен през 2023 година

16.05.2024 11:47

Отдел "Статистически изследвания - Сливен" с данни за противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в Област Сливен през 2023 година.

Подробности може да намерите в прикачения файл.


Прикачени файлове:

Противообществени

Достъпност