Ново заседание на епизоотичната комисия във връзка с болестта "Птичи грип"

22.04.2024 14:15
Заседание на Областната епизоотична комисия

Областният управител на област Сливен инж.Маринчо Христов свика днес ново заседание на Областната епизоотична комисия във връзка с повишения риск от инфлуенца по птиците за 14 области от страната, а именно: Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив и Хасково. На заседанието присъстваха представители на ОДБХ, ОДМВР, РДПБЗН,ИАСРЖ, РДГ-Сливен, ОД „Земеделие“, ОПУ-Сливен, Български Ветеринарен Съюз, РИОСВ, РЗИ, “ Софарма”-Сливен, представители на Община Сливен, Община Нова Загора и Община Котел.

По време на срещата присъстващите бяха запознати с плана за действие за недопускане разпространението на заболяването Инфлуенца, т. нар. "Птичи грип" при птиците.

Със заповед на областния управител, съобразена с издадената разпоредба от изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните(БАБХ) и необходимостта от повишена епизоотична готовност, на територията на област Сливен, бяха набелязани мерки за незабавно привеждане в техническа готовност, включваща провеждане на проверки във всички птицевъдни ферми и люпилни на територията на областта.Повишаване на информираност за възникнали огнища, разпространение на информационни материали по населени места. Съгласно издадената заповед е задължително извършването на почистване и дезинфекция на помещенията, в които се отглеждат птици, както и на транспортните средстава, с които се превозват. В тази насока е необходимо да се представи в ОДБХ Сливен заверен маршрутен план с и приблизителни графици за движение на птиците от обекта и при настъпване на промяна, същият да бъде своевременно актуализиран.

Засилва се контролът за спазване на забраната за провеждането на пазари за живи птици. Забранява се и отглеждането на всички видове и категории птици на открито.

Пълна информация относно заболяването Инфлуенца( Птичи грип) можете да откриете в прикачения файл.


Снимки:


Прикачени файлове:

Информационна брошура

Достъпност