Дейност на местата за настаняване в област Сливен през февруари 2024 година

16.04.2024 11:50
НСИ лого

През февруари 2024 г. в област Сливен са функционирали 43 обекта с 10 и повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, със 721 стаи и 1 506 легла в тях. В сравнение с февруари 2023 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода остава без промяна.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през февруари 2024 г. е 7 142, или с 2.7% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 4 893 нощувки, а чуждите - 2 249.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през февруари 2024 г. се увеличава с 1.8% в сравнение със същия месец на 2023 г. и достига 3 566 души. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през февруари 2024 г., са 3 007 и са реализирали средно по 1.6 нощувки. Чуждите граждани са 559 и са реализирали средно по 4.0 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през февруари 2024 г. е 16.8% и намалява с 1.7 процентни пункта в сравнение с февруари 2023 година.

Приходите от нощувки през февруари 2024 г. достигат 479.7 хил. лв., като 271.2 хил. лв. са от български граждани, а 208.5 хил. лв. - от чужди граждани.

Източник :


http://www.nsi.bg/tsb/


Снимки:


Прикачени файлове:

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през февруари 2024 година

Достъпност