Планирано спиране на водоподаването в кв. Речица на 04.04.2024 г.

03.04.2024 14:12
Областна администрация

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че във връзка с ремонтни дейности по ул. „Георги Обретенов“ за обект: “Изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа и съпътстващите ги съоръжения в кв. Речица, Агломерация Сливен”, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга“,

ще бъде прекъснато водоподаването на 04.04.2024 г. (четвъртък) от 09:00 до 17:00 часа, в кв. Речица.

При възникнали непредвидени ситуации, които налагат удължаване срока на работните дейности повече от 12 часа, ВиК Сливен ще осигури алтернативно водоснабдяване на засегнатия район.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

За въпроси и повече информация, гражданите могат да се свържат с ВиК оператор на безплатен национален телефон 0800 80 180.

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД, съфинансиран от Европейския съюз.


Снимки:

Достъпност