НСИ стартира анкетно проучване за доходите и условията на живот в няколко населени места от област Сливен

28.03.2024 14:11
НСИ лого

През периода март - юни 2024 г. Националният статистически институт, чрез териториалните си структури, включително отдел „Статистически изследвания - Сливен“, ТСБ - Югоизток провежда анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот“. С Регламент № 1700 от 2019 г. на Европейския парламент и на Съвета се определя обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки. Проучването за доходите и условията на живот (СИЛК) е част от изследванията, включени в регламента, и се отнася до събирането на съпоставима и актуална информация за моментното състояние и динамиката на доходите, както и за нивото и структурата на бедността и социалното изключване на национално и европейско ниво.

Изследването се провежда върху шестгодишен ротационен панел от обикновени домакинства. За Република България размерът на извадката в панела за 2024 г. е около 9 400 обикновени домакинства, разпределени във всички области на страната. Освен домакинството, попаднало в извадката, обект на наблюдение са и всички негови членове на 16 и повече навършени години.

В периода март - юни 2024 г. 269 домакинства на територията на област Сливен ще бъдат посетени от специално обучени за целта анкетьори за провеждане на персонални интервюта и попълване на два въпросника - Въпросник за домакинството и Индивидуален въпросник. Домакинствата са включени в извадката чрез използването на случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите.

Всеки от анкетьорите на отдел „Статистически изследвания - Сливен“ при посещение в домакинствата ще се легитимира със служебна карта, издадена от Териториално статистическо бюро - Югоизток към Националния статистически институт.

Допълнителна информация относно провежданото изследване на територията на област Сливен може да се получи на телефон 044/613 414 в Териториално статистическо бюро - Югоизток, отдел „Статистически изследвания - Сливен“.

В област Сливен изследването ще се проведе в градовете: Котел, Нова Загора, Сливен, Шивачево, Твърдица и Кермен, както и в селата: Камен, Бяла, Трапоклово, Събрано, Медвен, Сотиря, Горно Александрово, Езеро, Малко село, Скобелево, Загорци, Орлово, Ябланово, Кортен, Червенаково, Мокрен, Радецки, Ичера, Ковачите, Желю войвода, Жеравна, Еленово, Блатец и Тополчане.

Изследването се провежда паралелно във всички страни от Европейския съюз с обща методология и инструментариум. Получените резултати допринасят за оценка на условията на живот в отделните страни, структурата и разпределението на доходите на домакинствата и участието им в социалния живот на страната.

От НСИ благодарят предварително за проявеното търпение от страна на домакинствата, които попадат в това наблюдение.

Повече информация за методологията и инструментариума на анкетното проучване „Статистика на доходите и условията на живот“ може да се намери в сайта на НСИ в рубриката „Статистически данни“, подрубрика „Социално включване и условия на живот“.


(https://www.nsi.bg/node/8252/)


Снимки:


Прикачени файлове:

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДОХОДИТЕ И УСЛОВИЯТА НА ЖИВОТ ПРЕЗ 2024 ГОДИНА В ОБЛАСТ СЛИВЕН

Достъпност