Заседава Областният съвет по социална политика и права на хората с увреждания

27.03.2024 09:31
Заседание на Областен съвет по социална политика и права на хората с увреждания

Вчера в областна администрация Сливен бе проведен Областен съвет по социална политика и права на хората с увреждания. В заседанието водено от областния управител инж. Маринчо Христов, който е и председател на съвета, взеха участие заместник-кметове и експерти от четирите общини, представители на териториалните държавни институции, представители на организациите на хората с увреждания, неправителствени организации, представители на работодателски организация.

Експерти от Областния информационен център представиха информация за Проект „Започвам работа – Компонент 3 „Заетост“, който се изпълнява по Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 от Агенция по заетостта. Те запознаха присъстващите и с Индикативната годишна работна програма за 2024 Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, както и с конкурсите за финансиране на проекти на хората с увреждания от Агенция за хора с увреждания(АХУ)

Различното в тази среща бе участието и на представители на Регионалния център за подкрепа на социални предприятия в гр. Бургас, които презентираха т.нар. Проект П41“Развитие на социалната икономика“, който е част от Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, в който фокусът пада върху социалната икономика и по-специално върху потенциала на социалните предприятия.

Заседанието на Областния съвет по социална политика и права на хората с увреждания протече по установения дневен ред. Състоя се дискусия по реалните проблеми на хората с увреждания в областта. Сред най-наболелите и с местна значимост бяха изтъкнати следните:

-Ограничените възможности за устройване на постоянно работно място на хора с установени от ТЕЛК вид и степен на увреждане.

-Ограничената достъпност за инвалиди до някои институции в града.

-Въвеждане на ценови облекчения за градския транспорт и за хората с онкологични заболявания.

-Изграждането на достъпни санитарно-хигиенни помещения за инвалиди в централните градски части на общините от областта, както и в близост до регионалните архитектурно-исторически музей и забележителности.

Вниманието бе насочено и върху достъпността на външната среда, която е най-големият проблем за незрящите хора и по-специално липсата на аудио известяване по автобусните спирки и в самите автобуси, което им помага да разберат кой номер автобус идва или на коя спирка са.

На дискусията беше отчетено още, че трябва да се работи в насока промяна на нагласите на работодателите относно назначаването на работни места на хора с увреждания. Областният управител пое ангажимент да отправи въпросите на хората с увреждания към отговорните институции и заедно да търсят решения на проблемите им.

В края на заседанието се състоя и избор на нов заместник-председател на Областният съвет по социална политика и права на хората с увреждания, който да заеме мястото на покойния Димитър Димитров- доскорошен председател и на Сдружение „Онкологично болни и приятели“ – Сливен. На негово място бе избрана г-жа Юрка Андонова- предсeдател на Сдружение „Съюз на диабетно болните“ – гр. Сливен

Пълна информация за проектите представени от Областния информационен център (ОИЦ) и Регионалния център за подкрепа на социални предприятия в гр. Бургас, можете да намерите в прикачите файлове към тази публикация.


Снимки:


Прикачени файлове:

роект „Започвам работа – Компонент 3 „Заетост“, изпълняван по Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 от Агенция по заетостта.

Индикативната годишна работна програма за 2024 Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, както и с конкурсите за финансиране на проекти на хората с увреждания от Агенция за хора с увреждания

Конкурси за финансиране на проекти на хората с увреждания

Проект П41“Развитие на социалната икономика“

Достъпност