Частично прекъсване на водоподаването в гр. Сливен на 28.03.2024 г

26.03.2024 14:36
Областна администрация Сливен

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че във връзка с предстоящи строително-монтажни дейности по изграждане на връзка между съществуващ водопровод на бул. „Хаджи Димитър“ с новоизграден Гл. клон IX ср. з.,

ще бъде спряно водоподаването на 28.03.2024 г. (четвъртък) от 08:30 до 20:30 ч.:

- За бул. „Хаджи Димитър“- магазин „Била“ и бл. №41, бл.№43, бл. №62 ,бл. №64;

- За кв. „Даме Груев“ – бл. №43, бл.№44 и бл.№45;

- За бул. „Цар Симеон“ – магазини „Лидл“ и „Кауфланд“;

- За ул. „Радой Ралин“ – бл.№3;

- За част от ул. „Дели Ради“ и ул. „Кара Атанас“.

При възникнали непредвидени ситуации, които налагат удължаване срока на работните дейности повече от 12 часа, ВиК Сливен ще осигури водоноска, която ще бъде на разположение на гражданите от засегнатите райони.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

За въпроси и повече информация, гражданите могат да се свържат с ВиК оператор на безплатен национален телефон 0800 80 180.

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД.


Снимки:

Достъпност