Определяне на купувач на имот - частна държавна собственост, находящ се в с. Асеновец, община Нова Загора

21.03.2024 15:54

Заповед № РД-11-12-006/21.03.2024 г. на Областен управител на област Сливен за определяне на купувач след проведен електронен търг за продажба на имот - частна държавна собственост, находящ се в с. Асеновец, община Нова Загора.


Прикачени файлове:

Заповед за определяне на купувач

Достъпност