Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през четвъртото тримесечие на 2023 година

29.02.2024 13:01
Национален статистически институт

През четвъртото тримесечие на 2023 г. общият брой на заетите лица в област Сливен е 67.4 хил., от които 37.1 хил. са мъже, а 30.3 хил. са жени. Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години в областта през четвъртото тримесечие на 2023 г. е 49.0% (при 53.1% за страната). Той е съответно 56.8% за мъжете и 42.0% за жените. По коефициент на заетост област Сливен е на седемнадесето място в страната.

В сравнение с третото тримесечие на 2023 г. общият брой на заетите лица в област Сливен намалява с 0.1%, а спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. се увеличава с 0.3% .

През четвъртото тримесечие на 2023 г. заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 65.1 хил., като 36.0 хил. от тях са мъже, а 29.1 хил. са жени. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 65.4%, съответно 71.4% за мъжете и 59.2% за жените.

В сравнение с третото тримесечие на 2023 г. общият брой на заетите лица на възраст 15-64 навършени години в областта намалява с 0.6%, а спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. броят на заетите лица в тази възрастова група се увеличава с 1.6%.

За подробна информация посете сайта на НСИ или вижте графиките в прикачения файл:


: http://www.nsi.bg/tsb/


Снимки:


Прикачени файлове:

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през четвъртото тримесечие на 2023 година

Достъпност