Заповед № РД-11-12-004/14.02.2024 г. за провеждане на електронен търг за продажба на имот ЧДС- в гр. Сливен, община Сливен, ул. „Иван Шишман“

21.02.2024 10:52

Заповед № РД-11-12-004/14.02.2024 г. на Областен управител на област Сливен за откриване на процедура за провеждане на електронен търг за продажба на имот –частна държавна собственост, находящ се в гр. Сливен, община Сливен, ул. „Иван Шишман“.


Прикачени файлове:

РД-11-12-004/14.02.2024

Достъпност