Заповед № РД-11-12-003/14.02.2024 г. за провеждане на електронен търг за продажба на имот ЧДС- с. Асеновец, община Н.Загора

21.02.2024 10:46

Заповед № РД-11-12-003/14.02.2024 г. на Областен управител на област Сливен за откриване на процедура за провеждане на електронен търг за продажба на имот –частна държавна собственост, находящ се в с. Асеновец, община Нова Загора


Прикачени файлове:

РД-11-12-003/14.02.2024

Достъпност