Заповед № РД-11-08-001/18.01.2024 г. на Областен управител за учредяване на възмездно безсрочно ограничено вещно право – сервитут.

18.01.2024 09:39

Заповед № РД-11-08-001/18.01.2024 г. на Областен управител за учредяване на възмездно безсрочно ограничено вещно право – сервитут.


Прикачени файлове:

РД-11-08-001/18.01.2024 г

Достъпност