МЗХ апелира ловците за съдействие при есенната ваксинация на лисиците срещу бяс

17.11.2023 12:49
МЗХ

Министерството на земеделието и храните апелира към ловците за съдействие при есенната ваксинация на лисиците срещу бяс. Призоваваме при отстрел или намерен труп на лисица или чакал той да бъде предоставен на Държавните горски и ловни стопанства за последващ контрол.

Предоставените трупове се предават с изготвяне на приемо-предавателен протокол и се заплащат съгласно Заповед РД 48-16 на министъра на земеделието, храните и горите от 2021 година. Организацията по съхранение и транспорт се осъществява от директорите на стопанствата. Информация за тези дейности се въвежда в мобилното приложени „Модул лов“.

Пробите се взимат от Областните дирекции по безопасност на храните и се изпращат за изследване в Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт. Боравенето с трупове следва да се извършва при стриктно спазване на мерки за безопасност. При отриване на съмнителни трупове следва да бъде уведомен официален ветеринарен лекар.

Очакваме, че българските ловци отново ще бъдат отговорни и ще допринесат за контрола и ликвидирането на болестта „Бяс“ в България.

От 4 ноември Българската агенция по безопасност на храните започна традиционната есенна ваксинация на лисиците срещу бяс и ще продължи до края на месеца. Кампанията се осъществява чрез специално оборудвани самолети и на ръка. Тя обхваща 50-километровата зона по северната, западната и южната сухопътна граница на страната, както и в 20-километровата зона по поречието на река Дунав, включваща общо 23 области.


https://www.mzh.government.bg/bg/


Снимки:

Достъпност