Дейност на местата за настаняване в област Сливен през септември 2023 година

16.11.2023 15:08
НСИ лого

През септември 2023 г. в област Сливен са функционирали 57 обекта с 10 и повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 944 стаи и 1 945 легла в тях. В сравнение със септември 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 21.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през септември 2023 г. е 8 818, или с 15.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 6 856 нощувки, а чуждите - 1 962.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през септември 2023 г. се увеличава с 2.6% в сравнение със същия месец на 2022 г. и достига 5 040 души. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през септември 2023 г., са 4 285 и са реализирали средно по 1.6 нощувки. Чуждите граждани са 755 и са реализирали средно по 2.6 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през септември 2023 г. е 15.3% и намалява с 1.8 процентни пункта в сравнение със септември 2022 година.

Приходите от нощувки през септември 2023 г. достигат 561.3 хил. лв., като 337.4 хил. лв. са от български граждани, а 183.9 хил. лв. - от чужди граждани.


http://www.nsi.bg/tsb/


Снимки:

Достъпност