Заповед за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – частна държавна собственост.

19.10.2023 13:21

Заповед на областен управител на област Сливен за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – частна държавна собственост.


Прикачени файлове:

Заповед № РД-11-12-035 от 17.10.2023 г.

Достъпност