Заповед РД-11-12-031 от 04.10.23 за определяне на купувач

05.10.2023 11:39

Заповед РД-11-12-031 от 04.10.23 за определяне на купувач на имот частна държавна собственост в с. Злати войвода, община Сливен.


Прикачени файлове:

Заповед РД-11-12-031

Достъпност