Заповед РД-11-12-030 от 04.10.23 за определяне на купувач

05.10.2023 11:37

Заповед РД-11-12-030 от 04.10.23 за определяне на купувач на имот частна държавна собственост в с. Злати войвода.


Прикачени файлове:

Заповед РД-11-12-030 от 04.10.23

Достъпност