Заповед на Областен управител за поправка на Заповед № РД-11-08-001/03.05.2023 г.

26.09.2023 15:27

Заповед № РД-11-08-006/26.09.2023 г. на Областен управител за поправка на Заповед № РД-11-08-001/03.05.2023 г. за учредяване на право на прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения през имот – частна държавна собственост.


Прикачени файлове:

Заповед № РД-11-08-006 от 26.09.2023 г.

Достъпност